Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu startar mätningar av mobiltäckning i Västerviks kommun

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Hur bra mottagning har Västerviks kommuns alla invånare egentligen på sina mobiler? Den frågan blir snart besvarad när kommunens mätningar av täckningen nu sätter igång.

Kommunstyrelsen beslutade i början av året att starta ett test av alla operatörers täckning på alla platser i Västerviks kommun. Både där det finns bofasta året runt och i områden med fritidsboende som har sophämtning på sommaren.

Mätningen genomförs med hjälp av företaget Täckningskollen. Deras koncept använder telefoner med alla typer av abonnemang som placeras i de sopbilar (och –båtar, för de som bor i skärgården) som hämtar avfall hos alla hushåll. Från varje telefon exporteras sedan lagrade mätdata om mottagning. Alla data kopplas sedan samman med geografisk information om platsen. Allt presenteras till sist med färgfält på en tydlig karta.

Mätningarna kommer att ta tolv veckor för att täcka hela kommunen. Det tar tre veckor i skärgården och nio på land. Varje plats kommer att mätas två gånger. Då undviks risker för endast tillfälliga störningar.

Landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo, som arbetar med mätningarna, är glad att det nu kommer igång:

- De första områdena som mäts är Odensvi/Tyllinge, det bestämde förarna av återvinningsbilarna från Västervik Miljö & Energi AB. Därefter betas i stort sett hela kommunens yta av, säger Lotti och fortsätter:
- Jag tror att de täckningskartor som vi kommer att kunna visa via kommunens webb kommer att bli värdefulla för både kommunen, företagare, invånare och andra.

Mätningen hand i handske för Räddningstjänsten

Räddningstjänsten intygar att kartorna kommer att fylla en funktion. Eller snarare minst tre funktioner. Så här säger räddningschef Joakim Jansson:

- Framför allt är det värdefullt för oss att ha koll på hela larmkedjan i vårt samhälle. Det vill säga: Inte bara att vi tar emot larm och har beredskap för att åka ut till olika delar av kommunen. Utan självklart även att nödställda faktiskt kommer fram med sina telefoner.
- Dessutom blir vi ju allt mer beroende av att veta var mobilnätet fungerar om det fasta nätet skulle drabbas av störningar. Då är det ju vi som åker ut med en brandbil för att med trädlös signal erbjuda möjlighet att larma.
- Slutligen har vi på räddningstjänsten fått uppdraget från socialförvaltningen att leda arbetet med övergången från den gamla typen av trygghetslarm som byggde på fast telefoni. Nu ska vi hjälpa till med uppstart av den nya typen av larm som använder mobil teknik. Då är det ju oerhört viktigt att veta var det mobila nätet har svagheter. I så fall måste man installera förstärkning av signalen där det behövs.
- Den är mätningen sitter som hand i handsken på vårt övriga arbete. Allt enligt Joakim Jansson, räddningschef i Västerviks kommun.

bild från demonstration av mätutrustning för mobiltäckning

TEXT: FREDRIK BLOM
FOTO: LOTTI JILSMO

Sidan senast granskad den 27 mars 2014
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.