Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 29 september i Västervik

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Vakant

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2014-09-19

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndag 29 september 2014, klockan 18. Plats: Bryggaren Teater & Konferens, Västervik.

Bland ärendena:

  • Svar på motion om Västerviks hamn, en strategisk tillgång. 
  • Granskningsrapport gällande "Ändamålsenlighet av Västervik Miljö & Energi ABs verksamhet". 

Handlingarna finns på kommunstyrelsens förvaltning och biblioteken, samt här på kommunens webb. Kommunfullmäktiges möten är öppna och alla är välkomna. Sammanträdet sänds direkt från klockan 16, samt även i efterhand på www.vastervik.se/webbtv.

Läs om Kommunfullmäktige här

Läs all info om och handlingarna till Kommunfullmäktiges sammanträde 29 september här

Hitta webbsändningarna från fullmäktige här

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Vakant

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun