Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så vaccinerar vi i Västerviks kommun

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-01-15

Just nu pågår vaccineringen för fullt inom våra verksamheter. Det är glädjande att vi nu kan börja säkra de mest sårbara och bidra till att få slut på pandemin. I takt med att fler blir vaccinerade kommer vi att se ljuset längre fram i vår. Vi står dock inför en stor utmaning och behöver allas hjälp för att det ska lyckas. Vi behöver vaccinera oss samtidigt som vi fortsätter att hålla ut i våra restriktioner.

När kan jag vaccinera mig?

Kommunen sköter nu vaccineringen av våra omsorgstagare och berörd personal inom särskilda boenden för äldreomsorg och LSS. Även berörd personal, hushållskontakter och omsorgstagare som har hemsjukvård och personlig assistans ingår i kommunens åtagande.

De som har hemtjänst vaccineras av Region Kalmar och behöver vända sig till 1177 för information och anmälan.

Privata utförare av vård- och omsorg hänvisas till egen företagshälsovård alt. sin hälsocentral.

Prioriteringsordning i Kalmar län

(Information hämtad från 1177.se)
Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, men inkluderar också de med stöd enligt LSS i första fasen.

Fas 1:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst
  • Personer över 18 år som har hemsjukvård
  • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
  • Hushållskontakter till grupperna ovan
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal samt personliga assistenter som arbetar nära personer enligt ovan

Vaccination för den här gruppen pågår sedan den 28 december 2020.

Fas 2:

  • Övriga personer som 70 år och äldre
  • Övrig personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19

Vaccination för den här gruppen beräknades från början kunna starta i februari 2021. Nu har den informationen ändrats på grund av minskade leveranser av vaccin och nytt datum är inte klart.

Fas 3:

  • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper.

Fas 4:

  • Övriga personer som är 18–69 år, och som inte tillhör riskgrupper.

Informationen är hämtad från 1177.se

Länk till 1177

Statistik om vaccinering

Folkhälsomyndigheten har publicerat statistik om hur långt olika kommuner och regioner har kommit med vaccineringen. 

Folkhälsomyndighetens vaccineringsstatistik (för webbläsarna Chrome, Firefox, Safari och Edge)

Folkhälsomyndighetens vaccineringsstatistik (för Internet Explorer)

Hos statistikföretaget Newsworthy hittar du mer jämförande data om vaccinering senaste veckan i Västerviks kommun här

Frågor?

Om du har frågor om kommunens del i vaccineringen så kontaktar du hälso- och sjukvårdschef Anneli Wahlin, henne når du via anneli.wahlin@vastervik.se eller via växeln
0490-25 40 00

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.