Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Naturvårdsåtgärder när kommunala skogar och träd röjs och huggs ner i och runt Västervik

2023-02-20

Under februari påbörjas åtgärder i kommunens skog i delar av Västervik. Det innebär att träd och skog kommer att röjas och naturvårdshuggas i syfte att förbättra förutsättningarna för de naturvärden som finns i områdena och att skapa långsiktigt hållbara skogsmiljöer. 

Målet med åtgärderna är också att öka skogarnas tillgänglighet för allmänheten och att skogen ska bli både trevligare att vistas i och att titta på. Områden som berörs är markerade med röd linje i kartorna. Åtgärderna kommer inte att bli färdiga under våren utan kommer att slutföras under hösten 2023. Arbetena kommer att genomföras både motormanuellt med röj- och motorsåg, men också med skogsmaskiner.

karta 1 naturvårdsåtgärder huggning gallring träd och skog Västervik 20230220

Karta 1 naturvårdsåtgärder huggning gallring träd och skog Västervik 20230208

karta 2 naturvårdsåtgärder huggning gallring träd och skog Västervik 20230220

Karta 2 naturvårdsåtgärder huggning gallring träd och skog Västervik 20230208

Om du är nyfiken eller har synpunkter på åtgärdernas utförande, kontakta:

Jonas Bengtsson, Skogsförvaltare Västerviks kommun, BESA Skogskonsult AB
070-642 95 01
jonas@besaskogskonsult.se