Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Narkotikahundar för en trygg och drogfri skola

2022-11-18

Under läsåret kommer narkotikahundar söka igenom Västerviks gymnasium och kommunens högstadieskolor. Narkotikasöken sker i brottsförebyggande syfte och är en del i arbetet för en drogfri skola.

Allt som visar att vi bryr oss och att vi står upp för de regler och lagar som gäller är bra och viktigt. För oss är det självklart att skolan ska vara en plats fri från droger som alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Skolan ska vara en trygg arbetsplats både för våra elever och vår personal, säger Tommy Ödlund, rektor för högstadiet på Ankarsrums skola.

Tommy utanför skolan

Det är fredag eftermiddag i Ankarsrum. Veckans sista lektion har precis avslutas och eleverna packar ihop för att ta helg. Ute på skolgården står narkotikahundarna Nelly, Bella, Samson och Kepir redo för att söka igenom skåp, toaletter och allmänna utrymmen så snart eleverna lämnat skolan.

Hundföraren Camilla ger narkotikahunden Samson kommando för att börja söka. Metodiskt söker han igenom skåplängan utan att markera.

Camilla med sin hund

Skolan ska inte vara en trygg plats för att förvara eller sälja droger. Narkotikahundar är ett av flera hjälpmedel som vi använder i det brottsförebyggande arbetet, berättar Anna Norén, säkerhetssamordnare räddningstjänsten i Västerviks kommun.

Anna

Det är räddningstjänsten som samordnar insatsen med narkotikahundar. Elever och vårdnadshavare får i förväg veta att sök med narkotikahundar kommer ske, men inte när. Söken sker med privata hundförare som endast får söka i förebyggande syfte i lokaler, inte efter tips eller på personer. Om misstänkt narkotika påträffas under sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet hos Polisen.

Hund som söker på ett bord

Sophie Berge är kurator på Ankarsrums skola och har drivit på arbetet med narkotikahundar i skolan. Hon är oroad över ungas positiva attityd till droger.

Vi har märkt en negativ förändring de senaste åren. Det har blivit mer normaliserat att prata positivt om droger, och ses som häftigt att vara gangster. För några år sedan upplevde vi det som att ungdomarna dolde det mer, nu pratar de om det helt öppet även om det är vuxna i närheten. Jargongen och attityden till narkotika oroar oss, säger Sophie.

Sophie

Skolan har nära samarbete med bland annat polisen, socialtjänsten, räddningstjänsten och fritidspersonal för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med föräldrar och vårdnadshavare blir förutsättningarna att arbeta mot narkotika lättare.

Sök hjälp direkt om du misstänker att ditt barn börjat med tobak, alkohol eller andra preparat. Visa att du bryr dig, håll ut och ge inte upp. Det är lättare att få någon att sluta använda droger tidigt i ett missbruk. Lita på din magkänsla och sök hjälp tidigt. Prata med skolan och andra verksamheter där din tonåring vistas. Det är aldrig för sent att ta hjälp. Du är inte ensam, säger Anna.

Hund som söker vid skåp

Här kan du få stöd och rådgivning

Skolans elevhälsoteam
Ta kontakt genom ditt barns skola
Här kan du läsa mer om elevhälsan

Individ- och familjeomsorgen, Vuxenenheten
Telefonnummer: 0490-25 52 25
Här kan du läsa mer om vuxenenheten

Familjeenheten
Telefonnummer samordnare: 0490-25 51 26
Här kan du läsa mer om familjeenheten

Fältarna
Fältare Fatos Durmishi 0490-25 51 48 / 070-253 82 75

Fältare Linnéa Stenberg Johnsen 0490-25 51 49 / 070-253 86 75

Ungdomsmottagningen
Telefonnummer: 0490-863 80
Här kan du läsa mer om ungdomsmottagningen

Socialjouren
Om du har en akut oro utanför kontorstid kontakta sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00
Här kan du läsa mer om socialjouren

Myndighetsenhetens mottagning
Telefonnummer: 0490-25 50 52

Sidan senast granskad den 18 november 2022