Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nytt miljöpris för Östersjöarbetet

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-06-30

Miljöpris av NicklasVid en ceremoni som hölls den 28 juni i Stockholm uppmärksammades Västerviks kommun tillsammans med borgmästare och företrädare för kommuner i Finland, Litauen, Polen och Sverige för att de framgångsrikt genomfört Baltic Sea City Accelerator som banat vägen för ett nytt arbetssätt för ett levande Östersjön. Programmet har initierats av Race For The Baltic som startades av Niklas Zennström, grundare av Skype samt VD och grundare av Atomico.

"Jag är imponerad av städernas höga ambitionsnivåer och deras innovativa planer på att hjälpa till med att återställa Östersjön. Städer är förändringsaktörer som kan göra en verklig skillnad för att återställa Östersjön," säger Niklas Zennström. "Vi har ett positivt momentum just nu, men det finns fortfarande mer som behöver göras."

Under de senaste 18 månaderna har pionjärerna, Västervik, Vaxholm, Kalmar och Värmdö från Sverige, Mariehamn från Finland, Panevėžys från Litauen och Slupsk från Polen deltagit i Baltic Sea City Accelerator, ett program som ger lokala myndigheter, företag och forskare möjlighet att tillsammans utveckla lokala handlingsplaner för Östersjön och identifiera hållbara och innovativa lösningar för lokala vattenutmaningar.

"Utöver att kommunerna utvecklar lokala handlingsplaner för Östersjön har pilotprogrammet sammanlagt bidragit till 150 initiativ för "rent vatten", vilket representerar mer än 100 miljoner Euro i–investeringar och alla pilotkommuner har som mål att uppnå sin andel av HELCOMs näringsreduceringsmål", säger Barbara Jackson, VD för Race For The Baltic - organisationen bakom Baltic Sea City Accelerator programmet.

Programmet är unikt genom att man, förutom att införa en strategi och driva förändringsarbete för att ta itu med vattenmiljöfrågor, fokuserar på kommuner och det främjar ett nytt sätt att samarbeta mellan olika intressenter inom Östersjöregionen.

Tomas Kronståhl från Västerviks kommun presenterande kommunens ambitioner tillsammans med politiska ledare från de andra deltagande kommunerna vid evenemanget där även företrädare från Sveriges och Östersjöregionens regeringar, akademiska institutioner och privata sektorn var närvarande.

"Västerviks kommun omfattar nästan lika mycket hav som landområde och vi har ett stort ansvar för vår del av Östersjön. Om vi inte gör något för att förbättra Östersjöns miljö är risken stor att vår livskvalitet och möjlighet till utveckling försämras", säger Tomas Kronståhl.

Västervik har tagit fram en ambitiös handlingsplan med ett 20-tal åtgärder för att minska övergödningen till Östersjön. I handlingsplanen ingår förutom rådgivning till lantbrukare om åtgärder som syftar till att behålla näringen i marken genom projekt Havsmiljö Gamlebyviken och projekt Loftaån, även

 • anläggande av flera våtmarker (Skramstad, Källsåker),
 • multidamm i Gamleby för konstsnö och bevattning av fotbollsplaner,
 • rehabilitering av Dynestadviken genom att pumpa näringsrikt vatten som gödning på åkergrödor, 
 • förstudie om vattenfördröjande åtgärder i landskapet,
 • framtagande av dagvattenstrategi.

Flertalet av åtgärderna kräver extern finansiering

Exempel på de andra kommunernas ambitioner och åtgärder:

 • Kalmar har som mål att ha Sveriges bästa avloppsreningsverk.
 • Slupsk, Polen, leder engagemang från medborgarna via vattendemokrati i deras samhälle.
 • Värmdö och Vaxholm är två attraktiva och populära skärgårdsdestinationer som förvaltar båtturism och rent vatten för boende och turister.
 • Panevėžys, Litauen, har som ambition att renovera stormvatten- och avloppsvattenanläggningar och återställa huvudfloden Nevėžis.
 • Mariehamn, Åland, återställer våtmarker för att öka kvaliteten på badstränderna.

Kort om Baltic Sea City Accelerator:

 • Pilotprogram: 2016-2017
 • 20 expertpartners inklusive General Electric, Mannheimer Swartling, Stockholm Environment Institute, Boston Consulting Group
 • Vision att skala upp till 100 städer mellan 2018-2020
 • Finansierad av Zennström Philanthropies, Ålandsbanken, Svenska institutet och Havs-och vattenmyndighet
 • Stödjer FNs hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals), ramdirektivet för vatten (Water Framework Directive) och HELCOMs ramverk.

Kontakt Västerviks kommun
Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg
Enheten för samhällsbyggnad
Gun.lindberg@vastervik.se
Tel 0490-254813

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)