Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kulturcrew

2022-09-05

Texten Kultur i svart och crew i rött.

Vill du gå med i kulturskolans och fritidsgårdens nya KulturCrew?

Som ett nytt initiativ på kulturskolan och fritidsgården vill vi ha en grupp ungdomar som ska vara arrangörer för våra evenemang under det kommande läsåret.

Vi behöver 8–10 intresserade och energiska ungdomar mellan 14 och 16 år. Om antalet personer som ansöker blir stort, görs urvalet av vilka som ingår i KulturCrewet via lottning.

Vad ska du göra i KulturCrew?

Det finns många olika uppgifter när man genomför teaterföreställningar, konserter och andra arrangemang. Vi söker därför ungdomar som vill vara:

Värdar - till exempel kontakta artisterna, ta emot vid ankomsten, servera lite kaffe/te, hälsa publiken välkommen och presentera på scenen.

Scenassistenter – till exempel kolla teknikbehov, hjälpa till att ställa i ordning lokalen, hjälpa till med ljus och ljud om det behövs.

Marknadsförare – att marknadsföra och informera om arrangemanget så att det kommer folk, intervjua artister, ta bilder och skriva om händelsen på kommunens intranät, hemsida med mera.

Delaktiga i att välja – att vara med och välja vilka professionella föreställningar som ska visas.

Det viktigaste är att KulturCrew agerar som ett team som gemensamt tar ansvar för de arrangemang som vi har bokat.

Vad lär du dig av att vara KulturCrew?

  • Du kommer att lära dig hur det går till att genomföra ett arrangemang. Den kunskapen kan du använda för andra liknande uppgifter och på din fritid.
  • Du får gå en endagsutbildning i arrangörskunskap och du får ett intyg att du deltagit. Du kan ta med denna utbildning och ditt arbete i KulturCrew på ditt CV när du letar efter ett jobb.
  • Du lär dig att samarbeta samt att använda andra och kanske nya sidor av dig själv.
  • Du får ett stort ansvar och en särskild roll som kulturambassadör.
Sidan senast granskad den 5 september 2022