Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 30 januari 2023

2023-01-19

Kommunfullmäktige har möte 30 januari 2023 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även följa sammanträdet online direkt och även se det i efterhand. 

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Val av representanter i lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk
 5. Anmälningar
 6. Inlämnade frågor och interpellationer
 7. Revisorerna har ordet
 8. Granskning av bemötande och tillgänglighet - svar
 9. Riktlinjer för kommunens hedersgåva
 10. Revidering av regler för utbetalning av kommunalt partistöd - svar på uppdrag
 11. Ägardirektiv 2023 för Västerviks kommuns helägda bolag, samt dotterbolag
 12. Motion angående arbetskläder för skolpersonal - svar
 13. Motion angående arbetskläder till, i ett första skede, förskolepersonal - svar
 14. Motion angående klyftor i samhället - svar
 15. Motion Nödvändigt med kommission för barn och unga - svar
 16. Motion Minskning av utslagningen vid intag till gymnasiet - svar
Sidan senast granskad den 19 januari 2023