Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Klimatbokslut 2019

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-08-04

Klimatbokslutet för 2019 visar att Västervik Miljö & Energi AB har minskat sin klimatpåverkan motsvarande 7 186 varv runt jorden med bil.

Det långsiktiga arbetet för att bolaget skall bli klimatpositivt enligt den internationellt erkända beräkningsmodellen Greenhouse Gas Protocol har gett stort resultat på hela verksamheten.

Övergång till biogas-, biodiesel- och eldrivna fordon, produktion av fjärrvärme, el och biogas är några faktorer som bidrar till det positiva resultatet.

– Vi är jättestolta att vi kommit så här långt i vårt klimat- och miljöarbete. Redan nu är vi faktiskt klimatpositiva, säger Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig på Västervik Miljö & Energi AB.

Om man ekonomiskt värderar Västervik Miljö & Energi AB:s bidrag till undviken klimatpåverkan med samma beräkningsmodell som Trafikverkets expertgrupp ASEK tagit fram, så motsvarar de undvikna utsläppen under 2019 ett totalt värde på hela 343 miljoner kronor.

– Klimatbokslutet är ett kvitto på att vårt långsiktiga miljöarbete ger resultat. För oss är det en tydlig motivation att fortsätta satsa och bli ännu mer klimatpositiva. Samtidigt är vi helt beroende av att våra kunder hjälper oss, om vi ska fortsätta att vara klimatpositiva. Fjärrvärme och biogas är två viktiga områden som bidrar till det positiva resultat vi hittills uppnått. Om fler använder biogas eller fjärrvärme så blir vår klimatpåverkan också mindre, förklarar Rickard Wester.

Den 29 juni startar en lokal informationskampanj om Klimatbokslutet. I samband med kampanjen vill Västervik Miljö & Energi AB hitta goda lokala exempel genom en tävling – Klimathjältar.

Alla beräkningsunderlag och en komplett redovisning av Klimatbokslut 2019 för Västervik Miljö & Energi AB finns att ta del av på sidan minmiljo.se

Läs mer om klimatbokslutet via denna länk

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.