Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Eldningsförbudet i skog och mark upphävs 1 september

2022-08-31

Västerviks kommun upphäver eldningsförbudet i skog och mark från och med 1 september 2022 klockan 00:00. Beslutet meddelas med stöd av förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 2 kapitlet, 7 paragrafen.

Det eldningsförbud som har gällt i skog och mark i Västerviks kommun sedan 13 maj 2022 tas alltså nu bort. SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark och väderprognos som säger att riskerna för bränder nu är måttliga och därför är det inte motiverat med eldningsförbud.

Notera att det fortfarande är eldningsförbud inom detaljplanerat område i Västerviks kommun till och med 29 september.