Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Eftersändning från kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober publicerad

2022-10-25

Nu finns en eftersändning från kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober publicerad på kommunwebben. På detta första möte för nya mandatperioden valdes nytt presidium för kommunfullmäktige. Ny ordförande blev Elin Sjölander-Landerdahl (M), ny förste vice ordförande Lars-Inge Karlsson (KD) och ny andre vice ordförande blev Andreas Johansson (S).

Flera andra frågor avhandlades på sammanträdet, som en fråga om hyresavtal för pedagogiskt centrum Spira, övervakningskameror på Västerviks Gymnasium och sammanträdesplan för alla kommunala nämnder och bolag för kommande mandatperiod.

Inom kort publiceras också en textad version av mötet.

Klicka här för att se mötet i efterhand.

Sidan senast granskad den 25 oktober 2022