Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Digitalt föräldrarmöte

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-08-31

Välkomna till digitalt föräldramöte!


Onsdagen den 8 september genomför vi ett digitalt föräldramöte för i första hand vårdnadshavare till elever i åk 1 kring insparksfester och s.k. gymnasiefester.

Tid: 18.30-19.30

Medverkande:  Viktor Haglind, kommunpolis

Andrea Brändström, säkerhetsskyddschef

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

Digital plats:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWJmYmFiNjMtMmM0NC00NThiLWE1ZmQtYjZiNTI2OGMyYjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225055c1bd-5bfc-44a4-811b-945a22317c17%22%2c%22Oid%22%3a%22a79d0780-4b2a-4e4d-a9f2-a3bac83c49aa%22%7d

Med vänliga hälsningar

Skolledningen genom Jörgen Jonsson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.