Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Dålig kunskap om allergener på restauranger

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-03-08

Sedan ett år tillbaks måste restauranger, butiker och caféer upplysa dig som kund om deras mat innehåller ämnen som är särskilt farliga för allergiker. Trots det är det många som inte följer de nya reglerna. Det konstaterar Miljösamverkan Sydost i en färsk kartläggning i länet.

Av de totalt 205 verksamheter som undersöktes i länet hade 60 procent en eller flera avvikelser. 41 procent av de produkter som kontrollerades hade en eller flera avvikelser. Det vanligaste felet var att de allergiframkallande ämnena inte angavs på rätt sätt. Övriga brister var bland annat bristfälliga ingrediensförteckningar på förpackningar samt att nettokvantitet, mängdangivelse och beteckning saknades.

Flera verksamheter visade också på brister i sin skyldighet att ge information till sina kunder på plats om allergener. I många fall gavs denna information först efter att kunden frågat. Detta är inte tillräckligt enligt lagen. Många kände heller inte till vilka allergener som alltid ska anges.

För packade livsmedel var verksamheterna i stort bra på att ange bäst före-datum, kontaktuppgifter och förvaringsanvisningar. Texten var också i de flesta fall väl synlig, läsbar och tillräckligt stor. Även för livsmedel som inte var färdigpackade var företagarna bra på att ange information och livsmedlets beteckning. Alltså vad det är de serverar. I de flesta fallen stämde också de allergener som angetts, med de recept och ingredienser som använts.

Undersökningen pekar tydligt på ett behov av ökad kunskap, säger Anna Johansson, projektledare på Miljösamverkan Sydost. En viktig del av de inspektioner som har gjorts har varit att informera om de regler som finns om livsmedelsinformation. Bara det tror vi har gett resultat och bättre kunskap hos de företagare som besökts.

Livsmedelsinformation har kontrollerats i alla 13 kommuner i Kalmar och Gotlands län. Totalt har 250 produkter och maträtter i 205 verksamheter undersökts.

Vad är livsmedelsinformation och varför finns det regler?

Med livsmedelsinformation avses både märkning på förpackade livsmedel och muntlig information till konsumenten vid försäljning av oförpackade livsmedel. Livsmedelsinformationen ger bland annat upplysningar om vilka ingredienser som ingår och hur livsmedlet bör hanteras. För en allergiker kan informationen vara livsviktig.

Det finns regler för hur livsmedel ska vara märkta, samt regler för den information som konsumenten ska kunna få ta del av när det gäller livsmedel som inte är färdigförpackade. Det är Informationsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 som reglerar livsmedelsinformationen. Informationsförordningen började gälla i december 2014.

Kontakt

Anna Johansson
Livsmedelsinspektör
Tfn: 0490-25 48 07

Läs mer

Projektrapport

Kortversion

Om Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkan Sydost är ett samarbetsprojekt mellan miljöförvaltningarna i Kalmar- och Gotlands län, Länsstyrelserna i Kalmar- och Gotlands län samt Regionförbundet i Kalmar län. Läs mer på:

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.