Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bron över Stora strömmen i Västervik måste repareras akut, avstängd för överfart i fyra timmar onsdag 13 maj

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-05-07

Tyvärr måste bron över Stora strömmen i Västervik repareras akut och därför kommer den att stängas av för fotgängare, cyklister och all form av motortrafik under onsdag 13 maj, först på förmiddagen mellan 09.30 till 11.30 och sedan på eftermiddagen mellan 13.30 till 15.30.
 
- Förutom att vara avstängd för biltrafik och all annan överfart under fyra timmar 13 maj kommer bropassagen att vara stängd för båttrafik från och med 7 maj till och med fredag 15 maj klockan 09.30, säger Anders Norell, affärsområdeschef för entreprenad på Västervik Miljö & Energi AB.
 
För att skapa trygghet och för att kunna vara beredd på akuta incidenter kommer Region Kalmar Län och räddningstjänsten i Västerviks kommun att placera både en ambulans och en brandbil på östra sidan om bron under tiden som trafiken är avstängd.
- Det kommer också att finnas möjligheter att vid akuta lägen både transportera över räddningstjänstpersonal och brandbilar om det behövs och att transportera akuta sjukdomsfall från Norrlandet, Piperskärr, Tändsticksområdet, Grantorpet, Ekhagen och Gränsö via Slottsholmen till Strömsholmen för vidare transport till sjukhus, säger räddningstjänstens operative chef Peter Helge.
 
- Vi beklagar det eventuella besvär som reparationen medför och hoppas på förståelse för åtgärden, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef i Västerviks kommun.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.