Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Bättre betyg i näringslivsrankingen - tappar ändå 3 placeringar

2022-09-28

Västerviks kommun hamnar på plats 180 av 290 av landets kommuner i den årliga näringslivsrankingen om företagsklimat som Svenskt näringsliv genomför. Det är 3 placeringar ner jämfört med förra året. De frågor som rör kommunal service och dialog har förbättrats men bristen på bra tåg- och vägnät samt svårighet med kompetensförsörjning gör att betyget totalt sätt blir något lägre.

- Vi är förstås glada över att vårt arbete ger resultat för det vi kan bidra med, menar Ulf Kullin, näringslivschef. Men vi hade hoppats på bättre resultat totalt sett.

Kommunen får bättre betyg inom flera områden, bland andra tjänstemännens attityder till företagande, handläggningstider samt service och bemötande. Inom området information till företag får kommunen samma betyg av företagen som föregående år, men blir omkörda av flera kommuner som uppenbarligen gör ett bättre jobb vad gäller information.

De områden där Svenskt näringslivs lokala medlemsföretag sätter något lägre betyg än föregående är kompetensförsörjning, tåg- och vägnät samt påverkan av brottslighet. Även det allmänna omdömet av företagsklimatet, vilket är väldigt betydelsefullt för rankingplacering, sjönk med 0,1 enheter på en 6-gradig skala.

- De senaste åren har vi jobbat väldigt nära företagen, menar Ulf Kullin och vi vet att de stora utmaningarna finns inom kompetensförsörjning och kommunikationer. Vi har långt till närmsta stad här och saknar högskola. Men vi som kommun gör vad vi kan, till exempel med våra satsningar på Campus och andra aktiviteter som kan påverka utvecklingen. I frågan kring kompetensförsörjning har vi en bit kvar att nå. Vad gäller kommunikationerna vet vi att besluten ligger i andras händer och att det är svårt för oss att påverka där.

- Det vi har påverkat är där företagarna möter oss i vardagen, säger Ulf Kullin. Det handlar om service och attityder till företagande, tillsyn och snabb handläggning. Jag tror att det på sikt kommer att ge resultat och att känslan av att vara företagare i Västerviks kommun är något man är stolt över. Vi är väldigt stolta över våra företag, avslutar Ulf Kullin.

Sidan senast granskad den 28 september 2022