Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Satellitprojekt, markmålningar på skolgårdar. BANK! Street Art Festival

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-09-03

Även om sommarens street art festival är över, så återstår ett bonusprogram! Det är en satellit till BANK! som genomförs på 15 av kommunens skolgårdar under v. 37. 

I början av året utlystes ett Open Call för Konstnärlig gestaltning genom markmålningar.
Markmålningarna ska locka till rörelse hos eleverna och fokus är på folkhälsa.
Fem konstnärer har anlitats för att uppföra tre verk vardera, ett verk per skola.För att öka delaktigheten har eleverna undersökt lämplig plats för konstverket på respektive skola.

Projektet är initierats av kommunens folkhälsosamordnare i samverkan med kulturenheten, kommunens grundskolor och kultursamordnaren inom barn-och utbildningsförvaltningen.

Arrangör Västerviks kommun med stöd av Tjustbygdens Sparbank

Konstnärer och vilken skolgård de målar på.

Julia Rio:

Ankarsrums skola
Loftahammars skola
Näktergalens skola

Tim Timmey

Ljungbergaskolan
Ringeltaubska skolan
Himalajaskolan

Jonathan Ollio Josefsson

Skogshagaskolan
Blackstad skola
Gunnebo skola

Ermias Ekube

Lidhemsskolan
Marieborgsskolan
Åbyängskolan

Victor Egerbo/Henrik Hauschildt

Breviksskolan
Fågelbärets skola
Överumsskolan

Har du frågor? Kontakta Christian Svensson från Samhällsbyggnad 0490-25 40 34, christian.svensson@vastervik.se  eller Kerstin Rollsjö från Kulturenheten 0490-25 55 04. kerstin.rollsjo@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.