Dom från Kammarrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut om återkallande av uppdrag till kommunstyrelsen 2012

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-01-15

När Västerviks kommuns 2011-2012 styrande majoritet med M, C, FP, KD och VDM ersattes av en ny majoritet bestående av M och S fattades i kommunfullmäktige beslut som bland annat återkallade uppdragen för de förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

Beslutets laglighet ifrågasattes av en kommuninvånare och två instanser har prövat ärendet. Västerviks kommun har nu fått Kammarrättens dom. Domen innebär att kommunfullmäktiges beslut att återta uppdragen i kommunstyrelsen upphävs.

Västerviks kommun har nu vänt sig till juridisk expertis för att utreda konsekvenserna av domen.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)