Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun har tecknat avtal med ny sotningsleverantör och sotningen inleds omgående

2023-11-20

Under en tid har räddningstjänsten i Västerviks kommun haft problem med tidigare avtalspart som inte utfört sotningstjänster enligt avtal, avtalet har därefter sagts upp och ny leverantör har direktupphandlats. Den nya leverantören företaget Sotning och Ventilation i Söderköping AB skrev avtal med Västerviks kommun 16 november och redan denna vecka kommer sotningen i Västervik att inledas igen.

- En prioritering har gjorts av entreprenören tillsammans med oss på räddningstjänsten för att så effektivt som möjligt komma ikapp med sotningen efter det uppehåll som har varit, säger Jakob Dahlquist, förebyggandechef på räddningstjänsten i Västervik. Han fortsätter:
- De som ska få sotat hos sig kommer kontaktas av sotaren. Av förklarliga skäl kommer det vara korta ledtider mellan inbokning och själva sotningsbesök den närmsta tiden.

Jakob Dahlquist avslutar:
- Som alltid ska man elda försiktigt och enligt de instruktioner som man har för sin eldstad.

Fakta: Följ tipsen nedan och var uppmärksam på hur din eldstad uppför sig.

  1. Elda inte med för mycket ved samtidigt. Följ i första hand tillverkarens instruktioner för din eldstad. Ett bra riktmärke är max 2,5 kilo ved per timme och att lägga in två nya vedträn när det tidigare inlägget brunnit ner till en glödbädd. Effektivt för värmen och bra för din anläggning.
  2. Elda inte skräp. Det skapar tjära i rökkanalen.
  3. Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Om du eldar fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar. Utan vila kan värme ackumuleras i bjälklag och starta en brand.
  4. Pyrelda inte. Se till att ha god lufttillförsel, annars sker inte fullständig förbränning.
  5. Använd torr ved. Du skonar skorstenen från onödiga beläggningar, som kan leda till sämre förbränning och risk för skorstensbrand.
  6. Förvara aska i ett obrännbart kärl med lock på lämplig plats med brandsäkert underlag.
  7. Gå ut och titta på röken. Skorstenen ska bara ryka vid uppstart, sedan bör du bara se en vit kondensånga.
  8. Ha alltid fungerande brandvarnare.
Sidan senast granskad den 20 november 2023