Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun deltar i "En vecka fri från våld"

2023-11-16

Vecka 47 markerar Västerviks kommun sitt engagemang i det nationella initiativet "En vecka fri från våld". Syftet med kampanjen är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld. Veckan invigs på stadsbiblioteket fredag 17 november.

Våld mot kvinnor är ett stort problem i samhället och ett av de mest påtagliga exemplen på bristande jämställdhet. Det innebär att kvinnor, män och barn inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda vilket orsakar stort lidande.

Det finns olika typer av våld: som våld i nära relationer, hedersvåld, prostitution och människohandel för sex. Våld finns överallt i samhället - hemma, på internet, på läktaren och ute på våra gator och tog. Det drabbar alla; ung som äldre. Det kan vara slag, psykiskt våld, sexuellt våld eller ekonomiskt våld. Det är oftast män som använder våld mot kvinnor. Våldet har allvarliga konsekvenser både för de som drabbas och för hela samhället. 

Du kan göra skillnad - våga fråga!

Forskning visar att vi genom tidiga, strukturerade och förebyggande insatser kan minska såväl lidande som samhälleliga ekonomiska utgifter. Och du kan göra skillnad!

Vi uppmanar alla att vara extra uppmärksamma på våld i nära relationer. Om du misstänker att det sker hos någon du känner, en granne eller någon annan i din närhet kan du, på ett respektfullt sätt, fråga om personen till exempel känt sig rädd hemma någon gång eller berätta att något du sett eller hört gjort dig orolig.

Våga fråga! Men du kan också agera genom att ta kontakt med polisen eller socialtjänsten – du kan vara den som gör skillnad.

Här kan du läsa mer om hur du kan våga fråga

Är du utsatt för våld eller har ett våldsamt beteende?

Här finns hjälp och stöd att få!

Aktiviteter under vecka 47

Invigning på Stadsbiblioteket fredag 17/11

Fredag 17 november inviger vi veckan på stadsbiblioteket, och du är varmt välkommen! Vi startar vid 15 med ett invigningstal från socialnämndens ordförande Maud Ärlebrant. Vid 16.30 får du träffa den lokala författaren Rebecca Romero som läser från sin bok ”den osynliga buren”. Under hela eftermiddagens finns kvinno- och tjejjouren Vändela på plats och i bibliotekets lokaler hänger en utställning med berättelser från polisen. Varmt välkommen att uppmärksamma detta viktiga ämne med oss!

Vattentornet lyser i orange

Under veckan används färgen orange internationellt för att uppmärksamma problemet världen över. I Västerviks kommun ser Västervik Miljö & Energi AB till att vattentornet lyser i orange under vecka 47.

Föreläsning: ”Från en kille till en annan” med Atilla Yoldas

Under veckan kommer alla högstadie- och gymnasieklasser i länet få möjlighet att ta del av föreläsningen ”Från en kille till en annan” av föreläsaren, författaren och influencern Atilla Yoldas. Under de senaste åren har Atilla Yoldas fokus främst varit på jämställdhetsfrågor och i synnerhet destruktiva maskulinitetsnormer, machokultur och mäns våld mot kvinnor. Föreläsningen bygger på hans bok ”Mansboken – från en kille till en annan”.

Läs mer om när Atilla Yoldas besökte Västerviks gymnasium 

Skolbesök 

Ungdomsmottagningen, familjeenheten, fältarna, Regionens barn - och ungdomshälsa och kvinno- och tjejjouren Vändela besöker alla högstadiseskolor i kommunen för att prata sunda relationer och hälsa. 

Fritidsgårdar 

Kommunens fritidsgårdar uppmärksammar ämnet på olika sätt i sina verksamheter.

Huskurage

Bostadsbolaget är anslutna till Huskurage, en ideell organisation som verkar för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående genom att sprida kunskap och metoder till grannar, bostadsbolag och kommuner.

FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor – Orange day

Den 25 november inträffar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

En vecka fri från våld i Sverige

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som anordnas i samband med FN-dagen i syfte att belysa det förbyggande arbetet som görs för att motverka mäns våld mot kvinnor. Nationellt leds En vecka fri från våld av riksorganisationerna Unizon och MäN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Sidan senast granskad den 16 november 2023