Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunen lanserar ny tjänst vid separation och skilsmässa

2024-03-25

SES – Samarbete efter skilsmässa är den nya tjänsten som ska hjälpa västervikarna i deras skilsmässor och separationer. Det är en digital plattform som erbjuder familjer stöd, råd och kunskap för att navigera i den livskris en separation ofta innebär – helt kostnadsfritt!

SES är tillgängligt för alla som är folkbokförda i Västerviks kommun. Genom tjänsten kan du erbjudas hjälp utan väntetid för att möta de utmaningar och förändringar som en separation innebär. 

Du får verktyg för att förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner. Du får dessutom möjlighet att utveckla dessa verktyg, och öka kunskapen i din egen takt och på dina villkor.

Forskare vid Köpenhamns universitet har kunnat visa att SES-användare upplever mindre stress, ångest och depression jämfört med skilsmässopar som inte använder plattformen.

Genom SES önskar vi ge alla kommuninvånare som funderar på, går igenom eller har gått igenom en separation möjlighet att få stöd och vägledning på ett tillgängligt och enkelt sätt, säger Martin Ek, chef på socialförvaltningens familjeenhet.

En kostnadsfri registrering är allt som behövs. Efter det har SES-användare fri tillgång till ett brett utbud av stöd och information. Bland annat erbjuder plattformen faktatexter, kortare filmer samt övningar och tips på hur man kan agera i olika scenarier.

Du kan använda SES både inför, under och efter en separation, och som SES-användare är du helt anonymt. Du kan logga in när som helst på dygnet och hur många gånger du vill.

Utbildningsmaterialet består av 18 digitala moduler och finns på svenska och arabiska. Du väljer själv vilka ämnen du vill ta del av och hur mycket tid du vill avsätta.

Innehållet på SES är särskilt hjälpsamt just för att det fokuserar på vikten av ett bra samarbete mellan föräldrar. Det är interaktivt, pedagogiskt och såväl utbildande som vägledande. SES hjälper den enskilde att tänka, känna och bearbeta utan att döma eller förmana, säger Martin Ek.

Fakta om SES

Teamet bakom SES består av kända forskare och yrkesverksamma som är specialiserade inom separationer och digital hälsa. De arbetar med att utveckla och förfina verktyg för skilsmässofamiljer och de som arbetar inom familjeområdet.

Läs mer om SES här!

Sidan senast granskad den 25 mars 2024