Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Svenskt Näringslivs enkät om lokala företagsklimatet visar att Västerviks kommun förbättrar sitt resultat

2024-05-21

Under tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga enkät om det lokala företagsklimatet. Västervik ökar något jämfört med förra året och resultatet gör att Västerviks kommun för första gången sedan 2017 hamnar över rikssnittet. 

Från år 2020 kan vi se att det sammanfattande omdömet i Västerviks kommun har ökat och fortsätter att peka i rätt riktning. Nu ligger Västervik över rikssnittet även om det är på decimalen. För merparten av enkätfrågorna kan vi se en förbättring från föregående år och även när vi jämför resultatet över en femårsperiod, säger Jonny Rönnfjord, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.

Enkätresultatet tas emot av en glad och fokuserad näringslivschef:

Vi är glada över den tydliga och positiva utvecklingen, men samtidigt fokuserade på att fortsätta det kontinuerliga utvecklingsarbetet för att stärka näringslivsarbetet och vi strävar hela tiden efter att bli bättre, säger Pontus Lindblom, Västerviks kommuns näringslivschef. 

Bäst betyg får kommunen inom området påverkan av brottslighet/otrygghet. Västervik har dessutom fått ett ökat betyg inom bland annat upphandling, näringslivets kontakter med skolan, information till företagen och kommunens service och bemötande. Lägst resultat blir det inom områdena vägnät, tåg- och flygförbindelser och tillgång till relevant kompetens. 

Speciellt glädjande är det att vi har ett högt betyg inom området påverkan av brottslighet/otrygghet. Vi jobbar brett i de frågorna och vi vill att det ska vara tryggt att driva företag i vår kommun, säger Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande.

I enkäten finns en särskild fråga som riktar sig till de företagare som under året har haft en kontakt med kommunen, ”Så fungerar kontakten om tillstånd, tillsyn och kontroll”. På den frågan ger företagarna ett högre betyg än rikssnittet.

Vi har en fortsatt positiv utveckling inom merparten av de områden som mäts. Framför allt på områden där vi har ett lägre omdöme. Det som sticker ut är det positiva omdöme som vi får från de företagare som har haft en kontakt med kommunen under året. Det är också något som vi kan se i SKR:s enkät Insikt som publicerades nyligen där Västerviks kommun har en hög rankning jämfört med kommunerna i Sverige, säger näringslivschef Pontus Lindblom avslutande.

Mer information

Hela enkäten hittar du på Svenskt Näringslivs webbsida (se relaterade länkar) och i höst publiceras den årliga rankningslistan mellan kommunerna som bland annat bygger på dessa svar.
För mer bakgrund se även resultaten i SKR:s näringslivsenkät Insikt om kommunens myndighetsutövning från i april.

Sidan senast granskad den 21 maj 2024