Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Viktig information om sotning

2023-11-09

Sedan cirka två veckor tillbaka pågår tyvärr ingen regelbunden sotning i kommunen. På grund av detta så är avtalet med sotningsentreprenören nu hävt och vi arbetar för att så snabbt som möjligt hitta en ny lösning. Kommunen inväntar för närvarande svaren på den direktupphandling vi gått ut med. Vår förhoppning är att en ny entreprenör ska vara utsedd och i gång inom två till tre veckor.

Det är bara sotningen som är drabbad, brandskyddskontrollen fortlöper som vanligt.

Hur stor risk man själv löper att drabbas av soteld varierar. Var det länge sedan sotaren var hos dig är det givetvis fördelaktigt om du till nästa sotning är genomförd värderar och skiljer på om ni vill eller måste elda.

Kan man som privatperson fortsätta elda om eldstaden skulle blivit sotad under detta avbrott?

Ja, man kan elda men det är räddningstjänstens rekommendation att man ska elda så lite som möjligt om sotningsfristen har gått ut. Följ tipsen nedan och var uppmärksam på hur din eldstad uppför sig.

 1. Elda inte med för mycket ved samtidigt. Följ i första hand tillverkarens instruktioner för din eldstad. Ett bra riktmärke är max 2,5 kilo ved per timme och att lägga in två nya vedträn när det tidigare inlägget brunnit ner till en glödbädd. Effektivt för värmen och bra för din anläggning.
 2. Elda inte skräp. Det skapar tjära i rökkanalen.
 3. Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Om du eldar fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar. Utan vila kan värme ackumuleras i bjälklag och starta en brand.
 4. Pyrelda inte. Se till att ha god lufttillförsel, annars sker inte fullständig förbränning.
 5. Använd torr ved. Du skonar skorstenen från onödiga beläggningar, som kan leda till sämre förbränning och risk för skorstensbrand.
 6. Förvara aska i ett obrännbart kärl med lock på lämplig plats med brandsäkert underlag.
 7. Gå ut och titta på röken. Skorstenen ska bara ryka vid uppstart, sedan bör du bara se en vit kondensånga.
 8. Ha alltid fungerande brandvarnare.

Om soteld uppstår, gör så här:

 1. Stäng alla luckor på eldstaden.
 2. Ring 112.
 3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, på vinden samt taket.
 4. Ring kommunens brandskyddskontrollant.

Erik Söderling, Brandskyddsingengör
Telefon: 010-35 557 92, växel 010-35 540 00
E-post: erik.soderling@vastervik.se  

 

Sidan senast granskad den 9 november 2023