Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Sommarröjning – för långsiktigt hållbara skogsmiljöer

2024-06-24

Under augusti kommer kommunens skog runt Almvik och Ankarsrum att röjas. Det kommer även genomföras naturvårdshuggningar. Åtgärderna syftar till att förbättra förutsättningarna för de naturvärden som finns i områdena och att skapa långsiktigt hållbara skogsmiljöer.

Målet med åtgärderna är också att öka skogarnas tillgänglighet för allmänheten och att skogen ska bli såväl trevligare att vistas i som att titta på.

Arbetet kommer att genomföras både motormanuellt med röj- och motorsåg, men också med skogsmaskiner.

De områden som berörs är markerade i de två kartbilderna. På vissa ytor kommer blå-gula snitselband att sättas upp, dessa markerar fastighetsgränser och ska inte flyttas på.

Berörda områden runt Almvik

Kartbild över skogsområde i Almvik.

Berörda områden runt Ankarsrum

Kartbild över skogsområde i Ankarsrum.

Sidan senast granskad den 24 juni 2024