Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hoppa till innehåll

Politikerna har behandlat fyra första tjänstemannaförslagen om förändringar i förskolan och skolan – förslaget om tillfällig paus för nattis vidare till kommunstyrelsen

2023-09-06

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden hade sammanträde 5 september och tjänstemännens förslag om nedläggning av förskolan Gullvivan bordlades till nästa möte, omsorg av barn i personalens hem fick nej, tillfällig paus för barnomsorg på obekväm arbetstid blev godkänt och vidaresänt till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige och informationen om att förskolan Älvdansen kommer att stängas för total ombyggnad godkändes med några tillägg. Därmed går ärendet om nattis vidare till kommunstyrelsen för nytt beslut 26 september, frågan om Gullvivan behandlas ännu en gång i barn- och utbildningsnämnden 17 oktober.

Under tisdagen sammanträdde barn- och utbildningsnämnden i Västerviks kommun och fyra av dagens ärenden handlade om de första förändringsförslagen för att anpassa verksamheten och antalet pedagoger till kommande minskade barnantal och kommunens budget 2024 som har tagit hänsyn till de minskade kullarna. Nämnden beslutade att säga ja till ett av barn- och utbildningsförvaltningens fyra första förändringsförslag, nämligen att omsorg på obekväm arbetstid tillfälligt tas bort under 2024. Även informationen om att förskolan Älvdansen ska stängas för total ombyggnad fick ja från politikerna. Däremot bordlades ärendet om att förskolan Gullvivan ska läggas ner under sommaren 2024 och tas upp igen vid nästa sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 17 oktober. Förslaget om att om omsorg i personalens hem ska avvecklas helt avslogs helt av nämndens politiker.

- Det är viktigt att beslutsprocessen har kommit i gång så att vi kan påbörja förändringsprocessen för att anpassa vår verksamhet till det kommande barnantalet i kommunen, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson. Han vidareutvecklar:
- Jag har förståelse för att dagens information och kommande beslut kan innehålla tunga besked för närmast berörda medarbetare, vårdnadshavare och barn. Men för alla barn i kommunen kommer vi att kunna fortsätta att erbjuda verksamhet av hög kvalitet och med mer rationell hantering av våra resurser om vi får acceptans för våra förändringsförslag i kommande politiska instanser så att vi kan genomföra de här förändringarna.

Efter sammanträdet väntar en intensiv period för barn- och utbildningsförvaltningen på Västerviks kommun: Nu ska förvaltningen fortsätta med jobbet för att verkställa budget 2024 genom att dels bereda ärendet om förskolan Gullvivans nedläggning ytterligare till nästa sammanträde och dels förbereds samtidigt nästa omgång med nya förslag till förändringar som ska presenteras till kommande sammanträden i barn- och utbildningsnämnden 17 oktober och 21 november.

- För de familjer och medarbetare som påverkas direkt av tisdagens beslut förbereder vi just nu olika former av kommunikationsinsatser. Det är inte meningen att någon ska behöva känna sig osäker på vad som kommer att hända med de olika enheterna och när förändringarna kommer att ske, så jag vill vädja till alla inblandade om att ha förståelse för att vi arbetar så snabbt vi kan för att ge alla korrekt och aktuell information i den här kommande processen. Efter KS sammanträde 26 september vet vi mer om hur vi går vidare, säger Magnus Bengtsson avslutande.

För att läsa beslutsförslagen i sin helhet, läs handlingarna till barn- och utbildningsförvaltningens sammanträde 20230905 här. När protokollet från nämndsammanträdet är justerat och klart kommer det att finnas på samma plats.

Sidan senast granskad den 6 september 2023