Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nytt särskilt boende på Stora Trädgårdsgatan 41 - en plats där människor får möjlighet att växa, trivas och känna sig hemma

2024-03-19

Sedan årsskiftet finns ett nytt LSS-boende på Stora Trädgårdsgatan 41 i Västervik. Med sju ljusa och moderna lägenheter, som sträcker sig från 30 till 40 kvadratmeter, samt flera gemensamma utrymmen och en personalstyrka som finns till hands dygnet runt, är detta en plats där omsorg och stöttning går hand i hand med trivsel och gemenskap.

Johan och Karolina utanför boendet.

Fokus ligger på unga vuxna som av olika anledningar behöver stöd i sitt dagliga liv.

Vi har verkligen satsat på att skapa en lugn och harmonisk hemmiljö, berättar enhetschefen Johan Garstedt. Med tanke på den viktiga roll som hemmet spelar i människors liv har färger och materialval noggrant övervägts för att skapa en trygg och trivsam atmosfär.

Närbild på materialval i köket.

Köket.

På Stora Trädgårdsgatan 41 finns personal tillgänglig i huset dygnet runt för att bryta ensamhet och isolering genom att erbjuda ett sammanhang och gemenskap för sina boende.

Många är ensamma och i behov av sociala kontakter, förklarar samordnaren Karolina Söderman. Här kan vi erbjuda just det - en plats där man kan umgås med andra när man vill, men också ha möjlighet till avskildhet och lugn i den egna lägenheten. Att veta att det alltid finns någon till hands i huset betyder mycket för många av våra boende.

Karolina och Johan i ett av uppehållsrummen.

Sidan senast granskad den 19 mars 2024