Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nya storsatsningar på gång för Kriminalvården

2024-06-24

Harald Hjalmarsson, KSO, Åsa Lindberg, Kriminalvården, Per Karlsson, Gertrudsvik

Utvecklingen av Anstalten Västervik Norra i Västervik fortsätter. Under måndagen presenterade Kriminalvården och Gertrudsviks Fastighets AB planerna på nya storsatsningar.

Fastighetsägaren Gertrudsvik investerar cirka 200 miljoner i nya utbyggnationer om 25000 kvadratmeter. Satsningarna kommer innebära en utökning av såväl personal som klienter, närmare bestämt 80 nya fängelseplatser och 60 nya arbetstillfällen.

Efter att i nära dialog med både Per på Getrudsvik och Åsa på Kriminalvården ha följt denna utveckling är jag naturligtvis lite extra glad för den här tillväxtmöjligheten, säger Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen av Västerviksanstalten har pågått sedan 2020. Upphandlingen för nästa storsatsning förväntas inledas under augusti.

Bygget är planerat att starta under hösten 2024, och arbetet beräknas ta ett år.

Det är verkligen roligt! Nu vill vi svara upp med de resurser för kompetensförsörjning och inflyttarservice som kommunens tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder, säger Pontus Lindblom, kommunens näringslivschef.

Anstalten har idag cirka 300 anställda och 200 fängelseplatser i säkerhetsklass 2 samt en tillfällig häktesavdelning med 22 platser.

Västerviks kommun vill gratulera till det goda samarbetet mellan Kriminalvården och Getrudsvik som lett fram till beslutet som gör det möjligt för utbyggnaden och inte minst de nya arbetstillfällena.

Sidan senast granskad den 24 juni 2024