Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nu startar bygget på Stora Trädgårdsgatan

2024-06-03

Under flera månaders tid har Västervik Miljö & Energi AB arbetat med fjärrvärmeledningarna längs med Stora Trädgårdsgatan. Den 10 juni går arbetet in i nästa fas när Kanonaden Entreprenad AB börjar bygga den nya gång- och cykelvägen.

Förutom att bygga en ny gång- och cykelväg så kommer ett antal cykelöverfarter skapas för att ge cyklisterna företräde. Dessutom prioriteras kollektivtrafiken högre än tidigare. I samband med ombyggnationen förnyas ledningar för VA, el, belysning och fiber. Projektet syftar till att öka trafiksäkerheten.

Arbetet omfattar en sträcka om 1,5 kilometer och kommer att delas upp i etapper. De kommer att börja med sträckan mellan Rådjursstigen och Edholmsgatan.

Projektet går ut på att prioritera resor med cykel och kollektivtrafik. Sammantaget är förhoppningen att det ska bli en mer trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter att vistas i. För cyklisterna skapas ett säkrare stråk där det ska vara enklare att ta sig fram, säger Elisabet Larsson, projektledare på Västerviks kommun.

Läs mer om projektet på Stora Trädgårdsgatan

Byggarbetarna kommer att jobba måndag-onsdag 06.00-19.00 och torsdagar 06.00-12.00. För att inte störa de som bor i närområdet så kommer de att undvika arbeten som ger upphov till extra mycket buller och vibrationer första och sista timmen på arbetspassen. Dessa tider är alltså vardagar 06.00-07.00 och 18.00-19.00.

Det kommer att vara större maskiner, och vi kommer att gräva djupare än tidigare. Vi kommer inte komma obemärkt fram, utan det kommer vara fortsatt stökigt på platsen, men när vi är klara kommer det bli jättefint, säger Lars Johansson, platschef på Kanonaden Entreprenad AB.

Inför byggstarten har Västervik Miljö & Energi AB arbetat med fjärrvärmeledningarna på Stora Trädgårdsgatan. Underhållsarbetet med att byta ut ledningar för VA, el, belysning och fiber kommer att fortsätta parallellt med ombyggnationen.

Projektet förväntas vara klart i sin helhet under hösten 2025.

Trafiken omdirigeras

Under tiden som arbetet pågår kommer det vara det besvärligt att färdas längs med Stora Trädgårdsgatan. När arbetet är klart är förhoppningen att Stora Trädgårdsgatan ska vara bättre och tryggare för alla trafikanter.

Det kommer vara möjligt att ta sig till alla verksamheter längs gatan under hela byggperioden, däribland hälsocentralen, tandläkaren och äldreboendet. Boende längs med Stora Trädgårdsgatan kommer likväl att kunna köra till och från fastighet. I övrigt så kommer trafiken att ledas om.

För att underlätta för resenärer, bussförare och de som jobbar längs gatan kommer även busslinje 1 att ledas om under byggperioden. Busstrafiken omleds via Ekbacksgatan, Arabievägen och Perugatan, Breviksvägen och Norra vägen. Den nya turen börjar gälla från och med måndagen den 3 juni. För mer information så kan du läsa på Kalmar Länstrafiks hemsida.

Kalmar Länstrafik

Det kommer dessutom att finnas parkeringsförbud på Ekbacksgatan, östra sidan mellan Albert Tengers väg och Arabievägen, och på den nordöstra sidan av Arabievägen, i korsningarna mellan Ekbacksgatan, Bondegatan och Vinbladsgatan. Parkeringsförbudet gäller från och med måndagen den 3 juni. Det införs för att bussarna ska kunna ta sig fram enklare på platsen.

Sidan senast granskad den 3 juni 2024