Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Näringslivsavdelningen förstärks

2024-06-04

Nu förstärker Västerviks kommun näringslivsavdelningen inom enheten för näringsliv och kompetens. Daniel Niklasson börjar som näringslivsutvecklare med fokus på tillväxt och etableringsfrågor.

Pontus Lindblom, Västerviks kommuns näringslivschef, kommenterar förstärkningen så här:

Det känns oerhört kul att nu ha lagt den sista pusselbiten i vår organisation på avdelningen och förstärka kommunens fokus på tillväxt och företagsetableringar.

Daniel Niklasson, senast anställd som Västerviks kommuns samhällsbyggnadschef, kommenterar nya tjänsten:

Det är egentligen ganska odramatiskt. Jag har till och från under ett antal år funderat över hur arbetsbelastningen, som stundtals varit orimlig enligt mitt sätt att se det, påverkar min livskvalitet som helhet. Under de senaste åren har verksamheten på samhällsbyggnadsenheten blivit allt mer omfattande och mångfacetterad, vilket har inneburit att det blivit mindre och mindre fokus på utvecklingsfrågor i rollen som chef på den enheten.

Daniel vidareutvecklar:

Frågor om näringsliv och etableringar har en naturlig koppling till de samhällsutvecklingsfrågor som jag har arbetat med under lång tid och som jag känner ett stort engagemang kring. Nu får jag möjlighet att fördjupa mig i utvecklingsfrågorna igen på näringslivsavdelningen.

Daniel Niklasson började på sina nya tjänst 3 juni och Ulf Kullin, förvaltningschef på kommunstyrelsens förvaltning är glad över förstärkningen till näringslivskontoret:

Jag är väldigt glad att Daniel har valt att vara kvar i vår organisation. Daniel har både bred och djup kunskap inom olika delar av samhällsutveckling – inte minst kopplat till tillväxt- och etableringsfrågor.

Samhällsbyggnadschefstjänsten kommer att lysas ut och en rekryteringsprocess startas. Sara Dolk är tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Sidan senast granskad den 4 juni 2024