Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Lyckat test av Digitala nationella prov, Dnp

2024-05-21

Under tisdagen testades en ny digital metod för att genomföra nationella prov på elever i årskurs 6. Testet är i första hand avsett för att undersöka om tekniken och metoden fungerar och ska ses som ett träningstillfälle för elever och lärare. Redan nu konstaterar barn- och utbildningsförvaltningen på Västerviks kommun att allt har fungerat precis som det var tänkt.

Från och med 2025 ska nationella prov genomföras digitalt i årskurs 6 i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Även nationella prov i årskurs 9 i SO-ämnen och NO-ämnen samt betygsstödjande bedömningsstöd i årskurs 9 i franska, spanska, tyska kommer ske vårterminen 2025.

För att testa så att det ska fungera har därför årets sjätteklassare i Västerviks kommun fått genomföra ett testprov under tisdagen 21 maj. Ytterligare ett testprov kommer genomföras på torsdag. 

Barn- och utbildningsförvaltningen, rektorsgruppen, lärar- och elevgrupperna och kommunen IT-avdelning har arbetat med förberedelser inför det här testet under ett års tid.

Bland annat har alla våra lärare fått skaffa FrejaID, sedan har de arbetat med att förbereda proven –  både digitalt och fysiskt, säger Ewa Myhrén, grundskolechef i Västerviks kommun. 

Redan nu bedöms testet som mycket lyckat och Ewa Myhrén riktar ett stort tack till alla som varit en del i jobbet:

Testet inleddes i morse klockan 09.00 och vi kan redan nu se att det har gått jättebra. Alla elever i årskurs sex på alla våra skolor är inne och arbetar med proven. Det känns väldigt bra att vår organisation klarar av en sådan här omställning, jag är både glad och stolt över våra medarbetares och elevers hårda arbete idag, säger Ewa Myhrén avslutande. 

Sidan senast granskad den 21 maj 2024