Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige har möte 17 juni 2024

2024-06-05

Kommunfullmäktige har möte 17 juni 2024 klockan 10.00 i Arenan, Västervik Resort. Mötet återupptas efter lunchuppehåll klockan 13.30. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även se det både live och i efterhand här på kommunens hemsida, länk här intill.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Valärenden
 3. Anmälningar
 4. Revisorerna har ordet
 5. Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2024
 6. Årsredovisning 2023 och prövning av frågan om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län
 7. Mål och riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Västerviks kommun
 8. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Västerviks kommun - revidering
 9. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för hamnar i Västerviks kommun - revidering
 10. Västerviks Kraft Elnät AB:s investering i nya krafttransformatorer - godkännande
 11. Planeringsstrategi Västerviks kommun
 12. Budget 2025 och ekonomisk planering 2026-2027 för Västerviks kommun - fastställande
 13. Inlämnade frågor och interpellationer
Sidan senast granskad den 5 juni 2024