Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunen vill tvångsinlösa mark för industrimark längs E22:an

2024-03-20

 

Vid flera tillfällen har nu Västerviks kommun tvingats tackat nej till större industrietableringar på grund av markbrist. Önskemålet har varit att finnas nära E22:an och kommunen har förhandlat med en markägare under en längre tid utan resultat. Nu provar kommunen möjligheten att överta äganderätten till markområden via så kallad expropriation.

 Det är markområden nära E22 vid Mörtvik nära flygplatsen och söder ut vid Hörtingerum som enligt kommunen är särskilt intressanta för framtida industri- och verksamhetsmark. Eftersom markägaren avböjt kommunens bud och signalerat såsom tidigare i processen att hen inte är intresserade av att avyttra marken prövar kommunen möjligheten till expropriation. I praktiken innebär det att markägaren tvingas överlåta marken till kommunen för ett pris som i sista hand bestäms av domstol.

- Det här är den sista utvägen och möjlighet via har, säger Rickard Ljunggren Mark- & Exploateringsingengör på Samhällsbyggnadsenheten. Vi tycker att den här frågan är så pass viktig för vår kommun att det är värt att gå vidare med.

- Nu ska först politikerna fatta beslut, säger Rickard Ljunggren och nästa steg är att vi skickar in en begäran om expropriationstillstånd hos regeringen. Får vi det beviljat behöver vi lämna in en stämningsansökan till Mark- & Miljödomstolen inom ett år. Det är först i detta skede som frågan om ersättning till markägaren aktualiseras.

För exploatering av området krävs också detaljplaneläggning och utsikterna bedöms goda. Det är ett stort område och den totala ytan på ca 280 fotbollsplaner beräknas täcka behoven under lång tid framåt.

- Gör vi det här nu har vi otroliga möjligheter att utvecklas, säger Harald Hjalmarsson Kommunstyrelsens ordförande. Det är helt avgörande att vi växer för att vi ska kunna upprätthålla den livskvalitet vi har här idag. Vi behöver få fler människor och företag att flytta hit.

- Läget här mellan Skåne, Stockholm och Östersjön är attraktivt för många företag och det är förbaskat tråkigt att behöva säga nej till företagsetableringar bara för att vi inte har någon industrimark att erbjuda. Vi har också våra egna företag att tänka på som växer och vill expandera men inte kan på grund av markbristen, avslutar Harald Hjalmarsson.

Ärendet hanteras av kommunstyrelsen 25 mars.

Sidan senast granskad den 20 mars 2024