Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Jörgen Jonsson samordnar arbete kring "Stökiga" unga!

2024-03-25

Jörgen Jonsson

Sommaren 2023 upplevdes av många som extra stökig med barn- och ungdomsgäng som störde och upplevdes bråkiga på stan. Särskilt biblioteket, galleriorna och Västerviks Resort hade flera incidenter där normala tillsägelser inte gav någon effekt. Barnen och ungdomarna började även bete sig hotfullt mot förbipasserande och det spred otrygghet hos andra, både barn och vuxna. 

Kommunen vidtog redan under sommaren akuta åtgärder men tillsatte också en styrgrupp för barn och unga som skulle jobba mer långsiktigt med problematiken. En av dem som flyttade sin arbetsplats till Biblioteket under sommaren för att prata med ungdomarna och få en inblick i problematiken var Gymnasie- och vuxenutbildningschef Jörgen Jonsson. Han är nu också projektledare för kommunens fortsatta arbete i frågan:

Jag är glad över att vi nu kraftsamlar hela Västerviks kommun för att jobba med detta, säger Jörgen Jonsson. Kommunen är så pass liten så att man kan samarbeta och jobba förebyggande. Vi vet ju vilka individer och familjer som bor här och som lätt hamnar i utanförskap.

Det är inte skolan eller föräldrarna ensamt som ska lösa detta, menar Jörgen Jonsson. Det är ett tillsammansjobb.

Jag tror starkt på ett uttryck som jag en gång hörde Hillary Clinton använda: ”It takes a village to rise a child” och jag tror att det är sant. Visst kan föräldrar uppfostra sina barn bättre, men det är inte säkert att det hjälper om det inte finns inkludering och framtidshopp i övriga samhället. Man kan ändå hamna i ett utanförskap.

Arbetsgruppen för barn och unga jobbar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram och flera aktiviteter har redan dragits igång. Det handlar om allt ifrån föreläsningar om matchokultur i skolan till samverkansprojekt mellan kommunen, regionen och polisen. Även föreningslivet är med.

Vi behöver hitta något meningsfullt för våra barn och unga att göra också utanför skolan, säger Jörgen Jonsson. Något som är positivt och leder till samhörighetskänsla med samhället. Idag lämnas barnen själva med sina telefoner och dras väldigt lätt in i destruktiva miljöer om inget alternativ finns i form av andra förebilder och mer positiva sysselsättningar.

Skolan är förstås en sådan positiv sak där barnen blir en del av samhället. Men på lov, kvällar och helger behöver det också finnas positiva sammanhang. Här kan vi göra mer från samhället, menar Jörgen.

Kommunen har identifierat behov av bättre samordning mellan myndigheter, företagare och föreningslivet, men också inom kommunens olika förvaltningar och verksamheter. Det finns en bred enighet om att prioritera frågan. Jörgen Jonsson som är gymnasie- och vuxenutbildningschef har fått prioritera 20% av sin tjänst för att jobba som projektledare under 2024.

Att vi snabbt kan lyfta luren och få tag på rätt personer som också är med på banan, är ett vasst verktyg i verktygslådan, säger Jörgen. Jag tror också att det spelar roll att den här frågan diskuteras mycket i media på olika sätt.

Vi har en väldigt trygg miljö i övrigt och det är en bra grund att stå på, menar Jörgen. Det är en svår utmaning men vi måste göra vad vi kan för att vända utvecklingen.

Jörgen Jonsson leder nu arbetet med att ta fram en handlingsplan för insatser nu under sommaren men kommer också föreslå mer långsiktiga projekt och förändringar.

Sidan senast granskad den 25 mars 2024