Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arbeten med gång- och cykelvägar i Piperskärr och mot Ekhagen

2023-11-14

Under november inleds arbeten med två efterlängtade gång- och cykelvägar i Västervik. Dels byggs en GC-väg bredvid Norrlandsvägen från Rutsbergsgatan till Hagabergsgatan i Piperskärr i en första etapp av ett större projekt som sträcker sig ända till Platåvägen i nästa etapp. Och dels byggs en gång- och cykelväg intill Ekhagsvägen från avfarten vid förskolan Ekbacken fram till Västerviks Golfklubb.

GC-vägen vid Norrlandsvägen och Hagabergsgatan

Anläggningsarbetena vid Norrlandsvägen inleddes i början av november och de kommer att pågå under vintern. Cykelvägens passage över trafikerad väg kommer att anläggas förhöjd för att säkerställa en säker passage med minskad fordonshastighet.

I arbetet ingår också att bygga en helt ny busshållplats i korsningen Hagabergsgatan-Pipers Gata. Den nya hållplatsen - som kommer att ersätta övriga hållplatser i Piperskärr - kommer att trafikeras med en stadsbuss. Den nya linje 2 kommer att gå sträckningen Piperskärr - centrum - Bökensved - Brevik - Ljunghedens handelsområde.

kartbild ny gång- och cykelväg Norrlandsvägen Piperskärr

Under 2024 inleds arbetet med etapp 2 och bygget av resterande gång- och cykelväg intill Norrlandsvägen från Pipers Gata till Platåvägen (se karta ovan).

Projektet genomförs i samarbete med Trafikverket, där Västerviks kommun har sökt och fått beviljat ett så kallat Stadsmiljöavtal och Trafikverket därmed står för 50% av byggkostnaden.

GC-vägen vid Ekhagsvägen

Etableringen av ett arbetsområde intill Ekhagsvägen från avfarten till Ekbackens förskola fram till golfbanan i Ekhagen har inletts. Medan de slutliga planerna färdigställs före arbetet med schaktning inleds kan man se på bilden nedan hur sträckningen kommer att gå.

ny gång- och cykelväg intill Ekhagsvägen i Västervik

Sidan senast granskad den 14 november 2023