Söksida - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Upphandling

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då måste du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

642 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

Hemtjänst

2018-07-13

I Västerviks kommun har det tagits ett ... upphandlare - Anna Liffner - anna.liffner@vastervik.se - Frågor angående förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen. Ansökan skickas till - Västerviks kommun - Kommunledningskontoret ...

Näringsliv och arbete > Tillstånd, regler och tillsyn

Daglig verksamhet

2018-07-13

I Västerviks kommun har det tagits ett ... upphandlare - Anna Liffner - anna.liffner@vastervik.se - Frågor angående förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen. Ansökan skickas till - Västerviks kommun - Kommunledningskontoret ...

Näringsliv och arbete > Tillstånd, regler och tillsyn

Pressmeddelande: Besiktning av kommunens arbeten vid Slottsholmen i Västervik klar

2018-07-11

2018-07-11 Nu är gång- och cykelväg, strandpromenad och soldäck pà ... upphandling av denna investering pågår, så det är svårt att säga när det kan stå klart i dagsläget. För mer information kontakta: - Bruno ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Besiktning av kommunens arbeten vid Slottsholmen i Västervik klar

2018-07-11

2018-07-11 Nu är gång- och cykelväg, strandpromenad och ... sida av bron som idag helt saknar gångväg. Arbetet med upphandling av denna investering pågår, så det är svårt att säga när det kan stå klart i dagsläget. ...

Nyhetsarkiv

[PDF]Detaljplan för del av

2018-07-06

ANTAGEN KS 2017-09-11 - LAGA KRAFT 2017-10-12 ... HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: - Tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning 2017-08-25 Till detaljplanen hör även följande underlag: - ...

Filstorlek: 182 Kb

Personal och ansvarsområde

2018-07-04

Här hittar du information om Inköpscentralens medarbetare och ... upphandling kontaktar du vår administratör eller skickar ett e-post till inkopscentralen@vastervik.se Ola Karlsson - Interimschef - Kontakt: 0490-25 ...

Näringsliv och arbete > Upphandling och inköp

Lars Thelin blir ny upphandlingschef

2018-07-02

2018-07-02 Lars Thelin byter sida vid förhandlingsbordet. Den 13 augusti tillträder han som Västerviks kommuns nya upphandlingschef och lämnar efter 26 år Elfa International, senast som affärsområdeschef. - Jag ser ...

Nyhetsarkiv

Pressmeddelande: Lars Thelin ny upphandlingschef i Västerviks kommun

2018-07-02

2018-07-02 Lars Thelin byter sida vid förhandlingsbordet. Den 13 augusti tillträder han som Västerviks kommuns nya upphandlingschef och lämnar efter 26 år Elfa International, senast som affärsområdeschef. - Jag ser ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

[PDF]Planbeskrivning lagakraft

2018-06-29

Sida 1 av 14 ANTAGEN KS 2018-06-04 LAGA KRAFT ... uppnåbarheten försvåras på grund av planens genomförande. Behov av MKB Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en behovsbedömning enligt MB 6 kap 11 § för aktuell ...

Filstorlek: 526 Kb

Kommunala policys, planer och program

2018-06-28

Författningssamling - Här hittar du många av de styrdokument ... upphandling - Anvisningar för handhavande av likvida medel (pdf 17 KB) - Attestreglemente med tillämpningsanvisningar (pdf 314 kB Bemyndigande att underteckna ...

Kommun och politik > Planer och styrdokument

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)