Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Upphandling

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då måste du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

592 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KS180423

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (22) 2018-04-23 ... Upphandling näringslivstjänster - svar på uppdrag 12. Parkeringsstrategi för Västerviks kommun 13. Motion om halvtidsutvärdering av projektet med P-skivor ...

Filstorlek: 63 Kb

[PDF]Min-miljo-2

2018-04-18

FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband Hur viktigt tycker ... upphandling har vi också - andra entreprenörer till - vår hjälp för att hålla våra - 282 kilometer vägar och - 79 kilometer gång- och - cykelbanor ...

Filstorlek: 740 Kb

[PDF]Västervik LIP - rapport 050404

2018-04-18

Sanering av förorenade sediment i Örserumsviken, Västerviks kommun omfattande muddring, avvattning och ... upphandling och entreprenader. Styrande beslut för projektet har fattats av projek- tets styrgrupp. Delprojekt ...

Filstorlek: 1549 Kb

[PDF]Miljodomen-2000

2018-04-18

VÄXJÖ TINGSRÄTT - Miljödomstolen DOM - 2000-11-20 - meddelad i ... upphandlingsunderlaget vid upphandlingen av saneringsentreprenaden. Av ansökan framgår att projektets miljömål beträffande muddringen kan säkerställas ...

Filstorlek: 82 Kb

[PDF]Slutrapport Örserumsviken april07

2018-04-18

Projekt Örserumsviken Sida 1 Västerviks kommun - Projekt- och erfarenhetsrapport April 2007 - EMPIRIKON ... upphandling av projektledare. I - de inledande kontakterna mellan kommunen och projektledaren fördes en diskussion ...

Filstorlek: 237 Kb

[PDF]Bilaga 3 - Lokaliseringsutredning

2018-04-18

Bilaga 3 - Undersökning av lokaliseringsalternativ för deponering av gruvavfall från Gladhammars gruvfält ... upphandlade underkonsulter. I projektet deltar också miljöenheten och - kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen ...

Filstorlek: 3600 Kb

[PDF]Bidragsansökan

2018-04-18

Efterbehandling av Gladhammars gruvområde 2005-11-10 Västerviks kommun ... Upphandling - Entreprenadkontroll - Entreprenad - Kostnader (Mkr) - Skede Förberedelse E2 Uppföljning Beslut om genomförande - Tillstånd från ...

Filstorlek: 427 Kb

[PDF]2004 17 Undersökning av bottenfauna i Tjursbosjön m fl

2018-04-18

Undersökning av bottenfauna i Tjursbosjön, Ekenässjön samt Kyrksjön, Västerviks kommun - Projekt Gladhammars gruvor, delrapport 2004:17 - Medins Biologi ... upphandlats som - delprojektledare för delprojekt Utredningar. ...

Filstorlek: 1518 Kb

[PDF]Riskvärdering-beslutsunderlag

2018-04-18

Riskvärdering - Redovisning av beslutsunderlag samt motiv för val av åtgärd - Projekt Gladhammars ... upphandlats - som delprojektledare för delprojekt Utredningar. Länsstyrelsen i Kalmar har representerats av Anders ...

Filstorlek: 538 Kb

[PDF]2004 12 Åtgärdsutredning 051020

2018-04-18

Åtgärdsutredning Alternativ för efterbehandling av Gladhammars gruvor och förorenade sediment i Tjursbosjön ... upphandlade underkonsulter. I projektet deltar också miljöenheten och kulturmiljöfunktionen vid - Länsstyrelsen ...

Filstorlek: 2693 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)