Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

629 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KS130916

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (14) 2013-09-16 ... upphandling av den s.k. breda - marknadsföringen - information inför tilldelningsbeslut - 9. Gallring av verifikationer - 10. Laglighetsprövning Lars Cornell ...

Filstorlek: 50 Kb

[PDF]6-forvarv-aktier-inera

2017-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 11 (25) 2017-05-22 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också ...

Filstorlek: 4750 Kb

[PDF]11-granskningsrapport-granskning-vastervik-resort-svar

2016-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 25 (51) 2016-10-31 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www ... upphandling säkerställer - att kontroll av underentreprenörer och leverantörer kan ske efter ...

Filstorlek: 526 Kb

[PDF]14-kostverksamheten-inriktningsbeslut

2016-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... upphandling av kosten på förskolorna i Ukna, Odensvi samt Blankaholm - Att i första hand tillskapa ett tillagningkök ...

Filstorlek: 1339 Kb

[PDF]KS151130

2016-01-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (41) 2015-11-30 ... Västervik Biogas AB § 368 Renhållningstaxa från 1 januari 2016 § 369 VA-taxa 2016 och budget för VA-verksamheten 2016 - information § 370 Månadsrapport ...

Filstorlek: 169 Kb

[PDF]KS140616

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (32) 2014-06-16 ... upphandling av närproducerade - livsmedel - yttrande - 10. Utvecklad samverkan kring flyktingmottagande i kommunen - svar på uppdrag - 11. Motion om konst, ateljé ...

Filstorlek: 396 Kb

[PDF]KS140428

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (26) 2014-04-28 ... upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon - 11. Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd - redovisning ...

Filstorlek: 366 Kb

[PDF]EnergiGLG20150814

2015-10-08

1 Energi- och Klimatstrategi - för Västerviks kommun 2015 - 2020 ... upphandling av tyngre for- don (2,5 ton och uppåt) är fossilbränslefria drivmedel förstahandsalternativet - c. Koldioxidutsläppen från kommunkoncer- ...

Filstorlek: 4978 Kb

[PDF]Avfall20150831

2015-10-08

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... upphandling 18 4. Utveckling av verksamheten vid Återbruket 18 5. Informationsinsatser om ökad återanvändning bygg- och rivningsavfall 19 6. Förbättrad ...

Filstorlek: 3196 Kb

[PDF]Dokumenthanteringsplan KS 2017-06-08

2017-09-04

Antagen av kommunstyrelsen 2017-08-28, § 276 - DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Kommunstyrelsens förvaltning - Antagen ... Upphandling och beställarfunktion...10 - Kommunarkivet... 11 - - 3. Enheten för arbete och kompetens ...

Filstorlek: 316 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)