Söksida - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

642 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KS150413

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (29) 2015-04-13 ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och - direktupphandling - 8. Medborgarförslag om aktiviter för kommunens flyktingar - svar 9. Risk- och sårbarhetsanalys ...

Filstorlek: 637 Kb

[PDF]KS150413

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (39) 2015-04-13 ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och - direktupphandling - § 120 Medborgarförslag om aktiviter för kommunens flyktingar - svar § 121 Risk- ...

Filstorlek: 126 Kb

[PDF]Slutrapport Örserumsviken april07

2015-10-08

Projekt Örserumsviken Sida 1 Västerviks kommun - Projekt- och erfarenhetsrapport April 2007 - EMPIRIKON ... upphandling av projektledare. I - de inledande kontakterna mellan kommunen och projektledaren fördes en diskussion ...

Filstorlek: 237 Kb

[PDF]KM C654e-20180108133054

2018-03-22

Förstudierapport 2017 Genomförd på uppdrag av revisorerna Förstudie Västervik Framåt ... upphandling)? ...6 Svar på revisionsfrågorna ...7 Sammantagen bedömning och rekommendationer ...7 2 Inledning 1.1 Bakgrund ...

Filstorlek: 117 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-03-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (29) 2017-03-13 - Plats ... upphandlingsenheten, del av § 80 - Karin Enwall, upphandlingsenheten, del av § 80 - Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 80 - Tage ...

Filstorlek: 285 Kb

[PDF]KS180130

2018-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (38) 2018-01-30 ... Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling, riktlinjer för - direktupphandling och uppförandekod för hållbar utveckling - ändring 24. Kvalitetspolicy ...

Filstorlek: 463 Kb

[PDF]KS151130

2015-11-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (30) 2015-11-30 ... Västervik Biogas AB 6. Renhållningstaxa från 1 januari 2016 7. VA-taxa 2016 och budget för VA-verksamheten 2016 - information - 8. Månadsrapport för Västerviks ...

Filstorlek: 639 Kb

[PDF]Energi o klimatstrategi förslag KS20150604

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 26 (29) 2015-06-15 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 ... upphandling av tyngre fordon (2,5 ton och uppåt) är fossilbränslefria drivmedel - förstahandsalternativet ...

Filstorlek: 3440 Kb

[PDF]Projekt-gladhammars-gruvor-erfarenhetsrapport

2015-10-08

29 3.11 Avslutning ...29 4. Projektledning ...30 4.1 Projektuppdraget ...30 4.2 Organisation ...30 4.3 Upphandling av projektorganisation 2007-2008 ...33 4.4 Val av entreprenadform -totalentreprenad ...34 4.5 Möten ...

Filstorlek: 6409 Kb

[PDF]KS130916

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (14) 2013-09-16 ... upphandling av den s.k. breda - marknadsföringen - information inför tilldelningsbeslut - 9. Gallring av verifikationer - 10. Laglighetsprövning Lars Cornell ...

Filstorlek: 50 Kb

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)