Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

593 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Västervik LIP - rapport 050404

2018-04-18

Sanering av förorenade sediment i Örserumsviken, Västerviks kommun omfattande muddring, avvattning och ... upphandling och entreprenader. Styrande beslut för projektet har fattats av projek- tets styrgrupp. Delprojekt ...

Filstorlek: 1549 Kb

[PDF]KS180130

2018-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (38) 2018-01-30 ... Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling, riktlinjer för - direktupphandling och uppförandekod för hållbar utveckling - ändring 24. Kvalitetspolicy ...

Filstorlek: 463 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-03-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (29) 2017-03-13 - Plats ... upphandlingsenheten, del av § 80 - Karin Enwall, upphandlingsenheten, del av § 80 - Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 80 - Tage ...

Filstorlek: 285 Kb

[PDF]14-kostverksamheten-inriktningsbeslut

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... upphandling av kosten på förskolorna i Ukna, Odensvi samt Blankaholm - Att i första hand tillskapa ett tillagningkök ...

Filstorlek: 1339 Kb

[PDF]6-forvarv-aktier-inera

2017-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 11 (25) 2017-05-22 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också ...

Filstorlek: 4750 Kb

[PDF]KS151130

2015-11-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (30) 2015-11-30 ... Västervik Biogas AB 6. Renhållningstaxa från 1 januari 2016 7. VA-taxa 2016 och budget för VA-verksamheten 2016 - information - 8. Månadsrapport för Västerviks ...

Filstorlek: 639 Kb

[PDF]EnergiGLG20150814

2018-04-18

1 Energi- och Klimatstrategi - för Västerviks kommun 2015 - 2020 ... upphandling av tyngre for- don (2,5 ton och uppåt) är fossilbränslefria drivmedel förstahandsalternativet - c. Koldioxidutsläppen från kommunkoncer- ...

Filstorlek: 4978 Kb

[PDF]Avfall20150831

2018-04-18

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... upphandling 18 4. Utveckling av verksamheten vid Återbruket 18 5. Informationsinsatser om ökad återanvändning bygg- och rivningsavfall 19 6. Förbättrad ...

Filstorlek: 3196 Kb

[PDF]Bra mat i skolan livsmedelsverket nov13

2018-04-18

Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem November 2013 Bra mat i skolan ... upphandling av måltidstjänster. Som - vid all upphandling bör verksamheten bara - ställa krav på sådant som man avser ...

Filstorlek: 1767 Kb

[PDF]KS140428

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (26) 2014-04-28 ... upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon - 11. Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd - redovisning ...

Filstorlek: 366 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)