Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

592 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

Spännande konstprojekt på Slottsholmen

2017-03-02

2017-03-02 Offentlig ... upphandling. Här är det inte bara billigast som gäller, utan konstnärliga kvaliteter. Kommunen har tagit hjälp av en konsult från Konstnärscentrum Syd. Totalt anmälde 60 konstnärer sitt ...

Nyhetsarkiv

Pressmeddelande: Juridisk granskning om kommunens inblandning i Slottsholmen med mera klar

2018-03-06

2018-03-06 Den juridiska utredning som Västerviks kommun tillsatte den 12 december ... upphandling på någon del av försäljningen eller exploateringen av Slottsholmen. - Advokatfirman kommer dock med en rekommendation ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Kommunfullmäktige 27 april 2015

2015-05-19

Här hittar du kungörelse, protokoll och handlingar till ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling (pdf 373 kB) Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Västerviks kommunkoncern (pdf 1 ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2015 (mandatperioden 2015-2018)

Snöröjning i Västerviks kommun

2018-01-23

Västervik Miljö & Energi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

2018-03-15

Här hittar du driftinformation för affärsområde Entreprenad. Snörapporten ger dig aktuell driftinformation ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Snöröjning i Västerviks kommun

Frågor om ambulansflyg

2018-03-21

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Granskning om Slottsholmen och flygplatsen

Frågor om fastighetsförsäljningen

2018-03-14

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Granskning om Slottsholmen och flygplatsen

Kommunstyrelsens förvaltning

2016-04-06

Kommunstyrelsens förvaltning lyder under kommunstyrelsen. Kommundirektör är Anders Björlin ... upphandling och beställarfunktion - Christina Bäckström - 0490-25 40 78 - christina.backstrom@vastervik.se Administrativ ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 27 mars 2017

2017-04-13

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till ... upphandling av livsmedel som köps in till Västerviks kommuns verksamheter produceras enligt de krav som ställs på svenska uppfödare - svar (pdf 790 kB) Inlämnade ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2017

Nyheter och aktuellt

2018-01-16

På den här sidan publicerar vi nyheter ... Upphandling av entreprenadetapp 2 - 2015-06-01 Nu ligger utbyggnad av VA-nätet på Hornslandet, entreprenadetapp 2, ute för upphandling. Det gäller vårt verksamhetsområde från ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Hornslandet VA-utbyggnad > Information om projektet

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)