Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

630 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

Enheten för besöksnäring

2015-03-04

Kommunen har genomfört en upphandling under 2013 om turistbyråverksamhet och marknadsföring. Från och med 2014 drivs båda av Västervik Framåt AB. Avtalstiden är två år. Det finns möjlighet till förlängning. ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunstyrelsen > Kommunstyrelsens förvaltning

Snöröjning

2015-11-19

Vem ansvarar för snöröjningen? Västerviks kommun ansvarar ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Renhållning och snöröjning

2015-02-17

I Västerviks kommun ... upphandling. Vi kan alla hjälpa till - Tänk på att du parkerar bilen efter väderlek. Undvik att parkera på gatan om det ska komma snö. Då kan våra snöröjningsfordon komma fram för att ...

Trafik och infrastruktur

E-handel

2018-05-30

Elektronisk handel (e-handel) är ett sätt ... upphandlingar på att leverantörer ska kunna använda denna standard. För anställda på kommunen så innebär det att de flesta beställningarna eller inköpen sker i e-handelssystemet. ...

Näringsliv och arbete > Upphandling och inköp

Granskning om Slottsholmen och flygplatsen

2018-03-23

Under ... upphandling som siktar på att ändra förutsättningarna för ambulansflygsverksamheten i landet. Transportstyrelsen, den statliga myndighet som ansvarar för regelverk kring flygplan och flygplatser, arbetar ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation

Nya taxor för brandskyddskontroll

2017-07-04

2017-07-04 Nya taxor från och med ... upphandling. Det är den nya entreprenörens meddelande man undrat över. Om man får ett meddelande om brandskyddskontroll från företaget Skorstensfejarmästarna Syd AB så är ...

Nyhetsarkiv

Pressmeddelande: Åtgärdsplan för att snabbt förbättra städningen på ett antal skolor och förskolor i Västerviks kommun

2018-02-19

2018-02-19 Från och med hösten 2017 har städningen på sex skolor och nio ... upphandlingsenhet, Inköpscentralen. Det var under april 2017 som kommunens upphandlade leverantör av städtjänster inom bland annat utbildningsverksamheten ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Frågor och svar om granskningen av Slottsholmen med mera

2018-03-06

Här kommer kommunen att publicera en lång rad ... upphandling som siktar på att ändra förutsättningarna för ambulansflygsverksamheten i landet. Transportstyrelsen, den statliga myndighet som ansvarar för regelverk ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Granskning om Slottsholmen och flygplatsen

Åtgärdsplan för att snabbt förbättra städningen på ett antal skolor och förskolor i Västerviks kommun

2018-02-19

2018-02-19 Från och med hösten 2017 har städningen på sex skolor ... upphandlingsenhet, Inköpscentralen. Det var under april 2017 som kommunens upphandlade leverantör av städtjänster inom bland annat utbildningsverksamheten ...

Nyhetsarkiv

Handlingar KF 20140224

2015-03-04

1. Upprop och val av justerare 2 ... Upphandling, (C) (pdf 59 kB) 6. Redovisning av granskningsrapporter Granskningsrapport Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsenhet (pdf 566 kB) 7. Svar på motioner och medborgarförslag ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2014 (mandatperioden 2010-2014) > Kommunfullmäktige 24 februari 2014

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)