Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

629 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Motion-okad-upphandl-narproducerade-livsmedel.docx

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 14 (32) 2014-06-16 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www ... upphandling av - närproducerade livsmedel - yttrande Dnr 2014/74-109 - Mats Hugosson (C) har i motion ...

Filstorlek: 212 Kb

[PDF]Upphandlingspolicy-vastervik

2016-01-21

och helägda bolag, i fortsättningen benämnda - upphandlande myndigheter, har som mål att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader på ett sådant sätt att kommuninvånarna, medarbetarna och övriga ...

Filstorlek: 64 Kb

Inköp, regler och policy

2016-01-21

Lagen om offentlig upphandling reglerar all typ av upphandling som kommunen gör. Det kan gälla till exempel vid köp, hyra eller leasing av varor och tjänster. Västerviks kommun har också en policy för samordnad upphandling inom koncernen. ...

Näringsliv och arbete > Upphandling och inköp

[PDF]3d-motion-160210-sv-kollektivavtal-upphandling

2016-03-11

Kommunfullmäktige 10 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn ... upphandlingar, Sara Rais (SV) - Dnr 2016/58-109 - Sara Rais (SV) har väckt en motion om krav på kollektivavtal ...

Filstorlek: 163 Kb

[PDF]5-motion-upphandling-centern

2015-10-08

Filstorlek: 61 Kb

Att lämna anbud

2016-01-21

I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns regler för hur en upphandling ska gå till. Kommunen anger sina krav och önskemål skriftligt i ett förfrågningsunderlag. Leverantören svarar med ett skriftligt anbud. Västerviks kommun ...

Näringsliv och arbete > Upphandling och inköp

Personal och ansvarsområde

2018-03-27

Här hittar du information om Inköpscentralens medarbetare och ... upphandling kontaktar du vår administratör Eva Thunblad. Ola Karlsson - Interimschef - Kontakt: 0490-25 48 35, ola.karlsson@vastervik.se - Eva Thunblad ...

Näringsliv och arbete > Upphandling och inköp

Kommunens organisation

2017-04-12

På dessa sidor hittar du information om kommunens ... Upphandling och beställarfunktion Kansli Enheten för arbete och kompetens - Campus Västervik, Integration, Försörjningsstöd, Arbetsmarknad/aktiviteter. Enheten ...

Kommun och politik

Snöröjning, vanliga frågor och svar

2018-05-23

2018-05-23 Västerviks kommun ansvarar för snöröjningen ... upphandling. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna kring snöröjningen. När kommer plogbilen? - Snöröjning startar när snötäckets djup ...

Västervik Miljö & Energi > Arkiverade nyheter

Ledningskontoret

2014-05-14

Kontoret består av tre olika avdelningar: HR (Human Resources) och kommunikation. Ekonomi, upphandling och beställarfunktion. Sekretariat. HR och kommunikation: - Arbetar med frågor om kommunen som arbetsgivare och med kommunens ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunstyrelsen > Kommunstyrelsens förvaltning

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)