Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

645 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KS150914

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (15) 2015-09-14 ... Upphandling av omvärldsanalys inför uppstart av arbetet med - Vision 2030 - förfrågningsunderlag 7. Granskningsrapport om "Kommunstyrelsens enhet för - kommunservice" ...

Filstorlek: 134 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (35) 2013-01-28 Plats ... upphandling av den så kallade - breda marknadsföringen - § 30 Detaljplan för Tunnbindaren 6, Västervik - upprättande - § 31 Ansökan om ny postort ...

Filstorlek: 149 Kb

[PDF]KS140428

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (26) 2014-04-28 ... upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon - 11. Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd - redovisning ...

Filstorlek: 366 Kb

[PDF]KS140616

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (42) 2014-06-16 ... upphandling av närproducerade livsmedel - yttrande - § 246 Utvecklad samverkan kring flyktingmottagande i kommunen - svar på uppdrag - § 247 Motion om konst, ...

Filstorlek: 127 Kb

[PDF]Miljostrategi-2000

2018-05-09

Antagen av Kommunfullmäktige :2001-04-26 MILJÖSTRATEGI 2000 Lokal ... upphandling, tillsyn och fy- sisk planering. Exempel på indikatorer för upp- följning av målen redovisas i bilaga III. För den - kommunala verksamheten ...

Filstorlek: 1046 Kb

[PDF]Kskall160607

2016-06-02

F:\KSF\Kserv\Sekretariat\KS\kskall160607.docx ... upphandlingar - yttrande - Kl. 9.00 Elisabeth Johansson Asylsökande och nyanlända - muntlig information om nuläget - Kl. 9.10 Christina Torstensson, Västervik Framåt ...

Filstorlek: 993 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (31) 2018-04-23 Plats ... Upphandling näringslivstjänster - svar på uppdrag § 168 Parkeringsstrategi för Västerviks kommun § 169 Motion om halvtidsutvärdering av projektet ...

Filstorlek: 293 Kb

[PDF]Avfall20150831

2015-10-08

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... upphandling 18 4. Utveckling av verksamheten vid Återbruket 18 5. Informationsinsatser om ökad återanvändning bygg- och rivningsavfall 19 6. Förbättrad ...

Filstorlek: 3196 Kb

[PDF]Allmän orientering/bakgrund

2015-10-08

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS och ... upphandling enligt lagen (2007:1091) - om offentlig upphandling (LOU). I Västerviks kommun tog kommunfullmäktige 2010-12-20 ...

Filstorlek: 452 Kb

[PDF]Avfall20150831

2015-10-08

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... upphandling 18 4. Utveckling av verksamheten vid Återbruket 18 5. Informationsinsatser om ökad återanvändning bygg- och rivningsavfall 19 6. Förbättrad ...

Filstorlek: 3293 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)