Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

645 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Missiv IT-granskning 2017

2018-02-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 16 (59) 2018-02-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... uppföljande granskning av - IT-verksamheten och informationssäkerhet i Västerviks - kommun Dnr 2017/67-007 - Kommunens ...

Filstorlek: 485 Kb

[PDF]Kf180521-7-revisionsrapport-it-informationssakerhet-svar

2018-05-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 18 (62) 2018-02-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik ... uppföljande granskning av - IT-verksamheten och informationssäkerhet i Västerviks ...

Filstorlek: 471 Kb

[PDF]KF160425

2016-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 29 (42) 2016-04-25 ... upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen - om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare bedömer - revisorerna att resultatet enligt ...

Filstorlek: 2638 Kb

[PDF]8-arsredovisning-revisionsberättelse-ansvarsfrihet-samordningsforbundet-2015

2016-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (41) 2016-05-23 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik ... upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen - om kommunal ...

Filstorlek: 2865 Kb

[PDF]5-detaljplan-lugnet-2-1-lofta-antagande

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 24 (29) 2014-12-15 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... Handlingarna består av: - Plankarta med tillhörande planbestämmelser, 2014-12-05 - Plan- och genomförandebeskrivning, 2014-12-03 ...

Filstorlek: 4179 Kb

[PDF]Planbeskrivning

2015-10-08

ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2014-06-18, reviderad 2014-12-03 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad - Detaljplan för Lugnet 2:1 m.fl. Lofta, Västerviks kommun, Kalmar län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ...

Filstorlek: 1965 Kb

[PDF]Utlatande170309

2017-03-09

Upprättad: 2017-03-09 UTLÅTANDE HORN detaljplan 6 - Detaljplan för del av Horn 1:262 m.fl. Västerviks kommun, Kalmar Län INNEHÅLL: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTSTÄLLNING INKOMNA YTTRANDEN OCH SYNPUNKTER STÄLLNINGSTAGANDEN ...

Filstorlek: 254 Kb

[PDF]Plan mot diskriminering och kränkande behandling Blackstad 2018

2018-01-31

Plan mot diskriminering och kränkande - behandling, Blackstad skola F-6 och - fritidshemmet Kullen 2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av ... upp och diskuteras i klasserna och på elevrådet. Planen - utvärderas ...

Filstorlek: 224 Kb

[PDF]Likabehandlingsplanankarsrum

2017-03-08

1 - LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÅ 16/17 Ankarsrums ... Handlingsplan i arbetet med mobbningsfall i likabehandlingsgruppen. ... 10 Förbud mot repressalier ... 12 Befogad tillsägelse ... 12 Kartläggningnulägesanalys ...

Filstorlek: 241 Kb

[PDF]Omtanke Hänsyn Respekt

2018-01-04

1 - LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2018 Ankarsrums skola ... Handlingsplan i arbetet med mobbningsfall i likabehandlingsgruppen. ... 10 Förbud mot repressalier ... 12 Befogad tillsägelse ... 12 Kartläggning-nulägesanalys ...

Filstorlek: 676 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)