Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

629 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Bra mat i skolan livsmedelsverket nov13

2017-05-04

Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem November 2013 Bra mat i skolan ... upphandling av måltidstjänster. Som - vid all upphandling bör verksamheten bara - ställa krav på sådant som man avser ...

Filstorlek: 1767 Kb

[PDF]Bra-maltider-i-forskolan

2017-05-04

Bra måltider i förskolan 2 Innehåll Förord 3 - Inledning 4 ... upphandling av mål- tidstjänster. Men naturligtvis är det varje kommun, - enskild huvudman, förskola eller personalgrupp som - bestämmer och i detalj ...

Filstorlek: 2128 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-03-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (20) 2017-03-13 Justerandes ... upphandling av livsmedel som köps in till - Västervik kommuns verksamheter produceras enligt de krav som - ställs på svenska uppfödare - svar 7. ...

Filstorlek: 699 Kb

[PDF]Avfall20150831

2015-10-08

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... upphandling 18 4. Utveckling av verksamheten vid Återbruket 18 5. Informationsinsatser om ökad återanvändning bygg- och rivningsavfall 19 6. Förbättrad ...

Filstorlek: 3293 Kb

[PDF]Västerviks kommun 2013 Final.pptx

2015-10-08

Västerviks kommun Granskning av IT-verksamheten januari 2013 www.pwc.com/se PwC ... upphandling, säkerhet och liknande frågor hanteras och är kostnaderna rimliga jämfört med dessa? Är ansvars-, delegations- och attestordningar ...

Filstorlek: 228 Kb

[PDF]Avfall20150831

2015-10-08

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... upphandling 18 4. Utveckling av verksamheten vid Återbruket 18 5. Informationsinsatser om ökad återanvändning bygg- och rivningsavfall 19 6. Förbättrad ...

Filstorlek: 3196 Kb

[PDF]EnergiGLG20150814

2015-10-08

1 Energi- och Klimatstrategi - för Västerviks kommun 2015 - 2020 ... upphandling av tyngre for- don (2,5 ton och uppåt) är fossilbränslefria drivmedel förstahandsalternativet - c. Koldioxidutsläppen från kommunkoncer- ...

Filstorlek: 4978 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (31) 2018-04-23 Plats ... Upphandling näringslivstjänster - svar på uppdrag § 168 Parkeringsstrategi för Västerviks kommun § 169 Motion om halvtidsutvärdering av projektet ...

Filstorlek: 293 Kb

[PDF]KS180423

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (22) 2018-04-23 ... Upphandling näringslivstjänster - svar på uppdrag 12. Parkeringsstrategi för Västerviks kommun 13. Motion om halvtidsutvärdering av projektet med P-skivor ...

Filstorlek: 63 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (24) 2018-04-09 Plats ... Upphandling näringslivstjänster - information § 146 Projekt NYkompetens - slutrapport § 147 Utökning av investeringsbudget för Slottsholmen § 148 ...

Filstorlek: 237 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)