Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Upphandling

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då måste du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

357 träffar på "upphandling" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-04-21

[PDF]Missiv vvik 20150311-upphandling

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling - och direktupphandling Dnr 2014/478-003 - Enligt kommunstyrelsens förvaltnings ...

Filstorlek: 382 Kb

[PDF]16-motion-upphandling-strategi-livsmedel-svar

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 29 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn ... upphandling av livsmedel - som köps in till Västerviks kommuns verksamheter - produceras enligt ...

Filstorlek: 808 Kb

[PDF]Motion-okad-upphandl-narproducerade-livsmedel.docx

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 14 (32) 2014-06-16 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www ... upphandling av - närproducerade livsmedel - yttrande Dnr 2014/74-109 - Mats Hugosson (C) har i motion ...

Filstorlek: 212 Kb

[PDF]Upphandlingspolicy-vastervik

2018-04-18

och helägda bolag, i fortsättningen benämnda - upphandlande myndigheter, har som mål att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader på ett sådant sätt att kommuninvånarna, medarbetarna och övriga ...

Filstorlek: 64 Kb

Personal och ansvarsområde

2018-03-27

Här hittar du information om Inköpscentralens medarbetare och ... upphandling kontaktar du vår administratör Eva Thunblad. Ola Karlsson - Interimschef - Kontakt: 0490-25 48 35, ola.karlsson@vastervik.se - Eva Thunblad ...

Näringsliv och arbete > Upphandling och inköp

Åtgärdsplan för att snabbt förbättra städningen på ett antal skolor och förskolor i Västerviks kommun

2018-02-19

2018-02-19 Från och med hösten 2017 har städningen på sex skolor ... upphandlingsenhet, Inköpscentralen. Det var under april 2017 som kommunens upphandlade leverantör av städtjänster inom bland annat utbildningsverksamheten ...

Nyhetsarkiv

Frågor och svar om granskningen av Slottsholmen med mera

2018-03-06

Här kommer kommunen att publicera en lång rad ... upphandling som siktar på att ändra förutsättningarna för ambulansflygsverksamheten i landet. Transportstyrelsen, den statliga myndighet som ansvarar för regelverk ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Granskning om Slottsholmen och flygplatsen

Granskning om Slottsholmen och flygplatsen

2018-03-23

Under ... upphandling som siktar på att ändra förutsättningarna för ambulansflygsverksamheten i landet. Transportstyrelsen, den statliga myndighet som ansvarar för regelverk kring flygplan och flygplatser, arbetar ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation

Nya taxor för brandskyddskontroll

2017-07-04

2017-07-04 Nya taxor från och med ... upphandling. Det är den nya entreprenörens meddelande man undrat över. Om man får ett meddelande om brandskyddskontroll från företaget Skorstensfejarmästarna Syd AB så är ...

Nyhetsarkiv

Pressmeddelande: Åtgärdsplan för att snabbt förbättra städningen på ett antal skolor och förskolor i Västerviks kommun

2018-02-19

2018-02-19 Från och med hösten 2017 har städningen på sex skolor och nio ... upphandlingsenhet, Inköpscentralen. Det var under april 2017 som kommunens upphandlade leverantör av städtjänster inom bland annat utbildningsverksamheten ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)