Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Upphandling

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då måste du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

281 träffar på "upphandling" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2018-04-13

[PDF]Missiv vvik 20150311-upphandling

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling - och direktupphandling Dnr 2014/478-003 - Enligt kommunstyrelsens förvaltnings ...

Filstorlek: 382 Kb

[PDF]16-motion-upphandling-strategi-livsmedel-svar

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 29 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn ... upphandling av livsmedel - som köps in till Västerviks kommuns verksamheter - produceras enligt ...

Filstorlek: 808 Kb

[PDF]Motion-okad-upphandl-narproducerade-livsmedel.docx

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 14 (32) 2014-06-16 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www ... upphandling av - närproducerade livsmedel - yttrande Dnr 2014/74-109 - Mats Hugosson (C) har i motion ...

Filstorlek: 212 Kb

[PDF]Upphandlingspolicy-vastervik

2018-04-18

och helägda bolag, i fortsättningen benämnda - upphandlande myndigheter, har som mål att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader på ett sådant sätt att kommuninvånarna, medarbetarna och övriga ...

Filstorlek: 64 Kb

[PDF]19-upphandlingspolicy-andring

2018-04-18

kommun - ändring Dnr 2014/478-003 - Under 2017 fattades beslut om ny LOU (Lagen om offentlig - upphandling). Med anledning av det behövdes en översyn och - uppdatering av upphandlingspolicy och riktlinjer ...

Filstorlek: 405 Kb

[PDF]Riktlinjer-uppforandekod-vastervik

2018-04-18

Riktlinjer för upphandling i Västerviks kommun Antagna av kommunstyrelsen 2015-04-13, § 119 1 Inledning ... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet ... 2 3 Ansvar ... 2 4 Samordning ... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer ...

Filstorlek: 263 Kb

[PDF]KS150413

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (29) 2015-04-13 ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och - direktupphandling - 8. Medborgarförslag om aktiviter för kommunens flyktingar - svar 9. Risk- och sårbarhetsanalys ...

Filstorlek: 637 Kb

[PDF]KS150413

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (39) 2015-04-13 ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och - direktupphandling - § 120 Medborgarförslag om aktiviter för kommunens flyktingar - svar § 121 Risk- ...

Filstorlek: 126 Kb

[PDF]Projekt-gladhammars-gruvor-erfarenhetsrapport

2018-04-18

29 3.11 Avslutning ...29 4. Projektledning ...30 4.1 Projektuppdraget ...30 4.2 Organisation ...30 4.3 Upphandling av projektorganisation 2007-2008 ...33 4.4 Val av entreprenadform -totalentreprenad ...34 4.5 Möten ...

Filstorlek: 6409 Kb

[PDF]Slutrapport Örserumsviken april07

2018-04-18

Projekt Örserumsviken Sida 1 Västerviks kommun - Projekt- och erfarenhetsrapport April 2007 - EMPIRIKON ... upphandling av projektledare. I - de inledande kontakterna mellan kommunen och projektledaren fördes en diskussion ...

Filstorlek: 237 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)