Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

43 träffar på "torghandel" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Fiskaretorget-gronsakstorget

2016-11-10

Fiskaretorget och Grönsakstorget - med omgivande kvarter Kulturhistorisk utredning för - detaljplanetapp 1 ... Torghandeln på Fiskaretorget var livlig och välbesökt även sedan Saluhallen uppförts. Till vänster ses ...

Filstorlek: 6363 Kb

[PDF]Kallelse förstasida

2020-05-13

Kommunstyrelsen Kallelse 2020-05-12 4 (5) Preliminär ärendelista 18 ... torghandel - för år 2020 utifrån krisledningsnämndens beslut - 20200504, § 11 2020/157 14 Hållbarhetsbokslut 2019 för Västerviks kommun 2020/176 ...

Filstorlek: 97 Kb

[PDF]Kallelse

2021-05-14

Kommunfullmäktige Kallelse 2021-05-12 Kallelse till ... torghandel och affischställ 2020/157 16 Tillägg till skyltprogram för Västerviks kommun - digitala skyltar 2013/281 17 Motion om seniorernas hus - svar 2018/180 ...

Filstorlek: 1078 Kb

[PDF]Protokoll

2021-07-05

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-04-12 1 Kommunstyrelsen ... torghandel med 50% för 2021. Detta då Folkhälsomyndighetens rekommendation är att ha ett större avstånd mellan borden än normalt, vilket gör ...

Filstorlek: 1406 Kb

[PDF]Fop gamleby planbeskrivning utstallningsupplaga

2018-06-26

1 FÖRDJUPNING AV - ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GAMLEBY PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSUPPLAGA, EFTER BESLUT I KS 2018-06-19 ... torghandel vid marknadsevenemang. På Torget står också en gammal telefonkiosk - som minner om en ...

Filstorlek: 6743 Kb

[PDF]Ks191111-webb

2019-11-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-11-11 1 (61) Plats ... torghandeln i Västervik - uppdrag § 355 Viltvård i Västerviks kommun - uppdrag § 356 Ändring av detaljplan för Etapp 3, Vattentornsvägen, del av Västervik ...

Filstorlek: 577 Kb

[PDF]210503-anteckningar

2021-05-11

Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsenheten Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress ... Torghandeln har skiftat ägare till Byfiket. Många möten är - skjutna på framtiden, det digitala är en utmaning ...

Filstorlek: 211 Kb

[PDF]KS191111

2019-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-11-11 3 (43 ... torghandeln i Västervik - uppdrag 32. Viltvård i Västerviks kommun - uppdrag 33. Ändring av detaljplan för Etapp 3, Vattentornsvägen, del av Västervik 3:1 ...

Filstorlek: 674 Kb

[PDF]KM C654e-20181130082718

2019-02-26

Markupplåtelser A - FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL 1. Fiskaretorget Stånd för blommor, frukt, grönsaker livsmedel, kläder etc. Övriga villkor se torghandelsföreskrifterna. Rutad plats 2,5 x 3m 4400 kr/säsong 1/6-31/8 2.Stora ...

Filstorlek: 104 Kb

[PDF]D mark och exploatering

2019-01-25

Taxor och avgifter för - samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del D Markupplåtelser, - arrenden ... torghandelsföreskrifterna. Rutad plats 2,5 x 3m 4400 kr/säsong 1/6-31/8 2.Stora Torget Rutad plats, Stora Torget, en ...

Filstorlek: 162 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun