Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

562 träffar på "slags" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Pressmaterial-trevligt-folk-sf-bio

2015-10-08

P R E S S M A T E R I A ... slagit igenom med "High Chapar- all" och anställdes som klippare för tv-serien "100 höjdare" och därefter "Ett herrans liv", "Boston tea party" och "Söndagsparty med Filip & Fredrik" i New ...

Filstorlek: 3361 Kb

[PDF]Avfall-som-behover-deponeras

2015-10-08

brännbart undantag dispens laktest avfall deponering klassificering provtagningsplan återvinning www.miljosamverkansverige ... slags deponi avfallet kan läggas. Denna skrift beskriver vad ansvaret innebär. Karakteriseringen ...

Filstorlek: 339 Kb

[PDF]Miljostrategi-2000

2018-05-09

Antagen av Kommunfullmäktige :2001-04-26 MILJÖSTRATEGI 2000 Lokal ... fjällmiljö" som inte berör kommu- nen, beskrivs tillsammans med folkhälsomålet i var sitt kapitel. För varje mål finns en beskrivning - av situationen ...

Filstorlek: 1046 Kb

[PDF]Forstudierapport-ankarsrum-2012-inkl-bilagor

2018-04-18

EMPIRIKON Konsult AB - Box 75, 186 21 Vallentuna - Vxl: 08-511 733 10 - Fax ... slags redskap. I början av 1900-talet koncentrerades tillverkningen på gjutgods, som t.ex. vedspisar. Under senare år har olika typer av motorer ...

Filstorlek: 4299 Kb

[WORD]Skolbiblioteksplan-2017-2018.docx

2017-02-20

Skolbiblioteksplan Västerviks Gymnasiebibliotek 2017 - 2018 - Sofia Nordell Februari 2017 Om biblioteket pà ... slags text; skönlitterär och faktatext i tryckt och digital form. - Arbeta läsfrämjande - Skolbiblioteket ...

Filstorlek: 207 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2018-04-18

Utförd på uppdrag av de förtroendevalda - revisorerna i Västerviks kommun 2017 Granskning ... slags - förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. 7b § - En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran ...

Filstorlek: 84 Kb

[PDF]Projektrapport

2018-04-18

Livsmedelsinformation Kontrollprojekt 2015 - Skriven av Anna Johansson ... slags livsmedel Alltid Vid förfrågan Vid förfrågan Vid förfrågan Ingredienser - Alla ingredienser som använts - för att tillverka livsmedlet ...

Filstorlek: 901 Kb

[PDF]Msoprojektrapport2017

2018-04-18

PROJEKTRAPPORT 2017 PROVTAGNING AV EGENGJORDA KALLA SÅSER OCH RÖROR PROJEKTLEDARE ... slags - självsanering av feta såser/röror eftersom de börjar smaka och lukta illa. 6 Syfte och mål Syftet med kontrollprojektet ...

Filstorlek: 1301 Kb

[PDF]MBN augusti 2013 hemsida

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2013-08-21 1 (79) Plats ... sker - 2014-01-01. - personalsituationen på byggavdelningen. Bygglovchef Marita Eriksson slutar sin anställning 2013-10-04 för ny tjänst ...

Filstorlek: 250 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2018-04-18

1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN - FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 - RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS ... slag av beslutsfattande i förhållande till allmänheten. Kommun- medborgare och övriga har en obestridlig rätt att förvänta sig ...

Filstorlek: 40 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)