Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

24 träffar på "sandupptagning" inom Västerviks kommuns webbsidor

Frågor om sandupptagning

2014-03-18

Varför kostade det 16 000kr för pilotområdena, men inte oss i de andra områdena? Pilotområdena valdes baserat på olika förutsättningar samt att stadsnätet hade en bra fiberinfrastruktur som kostnadseffektivt kunde ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Nu tar vi upp vintersanden

Sandupptagning 2017-05-11

2017-05-11

2017-05-11 Sandupptagningen i Gunnebo, och på Östermalm och Södermalm i Västervik kommer att försenas på grund av grävningar och asfaltsarbeten. Vi kommer att ta upp sanden så fort gatorna är återställda. Vi ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Nu tar vi upp vintersanden > Senaste om sandupptagningen

Senaste om sandupptagningen

2018-04-18

för att se statusen för din gata. Grön färg betyder att gatan är färdigsopad. Gul färg betyder att sandupptagning planeras eller pågår. Du kan klicka på de gula ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Nu tar vi upp vintersanden

Renhållning och snöröjning

2015-02-17

I Västerviks kommun ... sandupptagning. Plogning, is- och halkbekämpning utförs även av andra entreprenörer enligt genomförd offentlig upphandling. Vi kan alla hjälpa till - Tänk på att du parkerar bilen efter ...

Trafik och infrastruktur

Snörapporten 2018-03-15

2018-03-15

2018-03-15 Västervik - Saltning av ... sandupptagning - Idag är datumet då sandupptagning startar under ett så kallat "normalår", men som det ser ut i nuläget kommer vi att bli cirka två veckor försenade. Det är ...

Nyhetsarkiv

Nu tar vi upp vintersanden

2018-04-18

din gata för att se gatans status. Grön färg betyder att gatan är färdigsopad. Gul färg betyder att sandupptagning pågår. Röd färg betyder att sandupptagning ej är påbörjad. Mer information kommer innan sandupptagningen börjar ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Pressmeddelande: Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi AB använder nya karttjänsten ArcGIS Online på webbplatserna

2015-05-20

2015-05-20 Sedan en tid tillbaka arbetar Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi AB med ... Sandupptagning från gator Badplatser Tillgänglighetsinventering av flerbostadshus - Bland de kartor och informationslösningar ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Genvägar

2018-01-25

Personalen på Campus - Vi som arbetar ... sandupptagning dexter inlogg sök information eller person feriepraktik 2018 e-tjänster blanketter Genvägar - Kontakta oss Tentamen Beställ broschyrer Hitta hit Externa webbplatser ...

Campus Västervik

Nyheter och aktuellt

2018-01-19

Parkeringsförbud på Vårdträdsplan och Läroverksplanens parkeringar ... sandupptagningen 2016-06-27 Bron över Stora strömmen 2016-06-21 Parkeringen på Skeppsbron avstängd 2 juli 2016-05-30 Beläggningsarbeten i ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Västerviks Gymnasium

2017-12-05

e-tjänster blanketter feriepraktik 2018 first class inloggning sök information eller person lediga jobb sandupptagning dexter inlogg fiber dexter Genvägar - Kontakt, öppettider Karta Lediga jobb Om skolan

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)