Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

640 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KS140428

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (26) 2014-04-28 ... informerar 5. Krisstödsplan för Västerviks kommun - 6. Handlingsplan för hot och våld riktat mot förtroendevalda i - samband med offentliga sammanträden ...

Filstorlek: 366 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 4 (24) 2013-11-25 Justerandes ... information om förslaget och - beslutade att godkänna lämnad information med en redaktionell ändring - i förslaget. - Majoriteten redovisar ...

Filstorlek: 102 Kb

[PDF]Rapport ny-sydlig-infart-vastervik 170616-med-bilagor

2018-04-18

Sweco re p o 0 0 1 .d o cx 2 0 1 5 -10 -05 ... eller vägarbete. Tidigare har en förstudie och vägutredning tagits fram i samarbete mellan Västerviks - kommun och Trafikverket. Denna utredning och förprojektering är ...

Filstorlek: 7695 Kb

[PDF]KF160425

2016-05-12

S i da 1 (2) landstinget i ... Personer "' . 'l>. ° 0 " · M . v . h . Bertil Karlsson \ Tredje Västralundsg . 10 59337 Västervik vastralund.besse@spray . se 2016·02-22 r " / ' \ ~ _. .. J / d f Ä : Tivnt g"" 'b '_ ...

Filstorlek: 6405 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) 2014-11-05 Plats ... informerar 87. Avgifter och ersättningar enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 88. Avgifter för hemsjukvård ...

Filstorlek: 190 Kb

[PDF]KS130225

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (35) 2013-02-25 ... Ellervik (VDM), ers. - Mariann Gustafsson (V), ers. - Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör - Elisabet Olsson, sekreterare - Anders Björlin, ledningskontoret ...

Filstorlek: 107 Kb

[PDF]KS130624

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (41) 2013-06-24 ... Ellervik (VDM), ers. - Mariann Gustafsson (V), ers. - Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör - Elisabet Olsson, sekreterare - Anders Björlin, ekonomichef - Johanna ...

Filstorlek: 130 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (27) 2016-12-19 Justerandes ... informerar 5. Riktlinjer försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 2017 6. Medborgarförslag om att främja centrumhandeln genom att ta bort parkeringsavgifter ...

Filstorlek: 702 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (33) 2010-10-18 Plats ... av intresse hos personalen. - Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. - Kommunstyrelsen beslutar - att remittera ärendet till personal- ...

Filstorlek: 142 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (35) 2013-01-28 Plats ... Ellervik (VDM), tjg. ers. Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Tomas Kronståhl (S) Justeringens plats - och tid Kommunstyrelsens förvaltning ...

Filstorlek: 149 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)