Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

549 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Arende-5---rapport-samverkandelaktighet-och-inflytande

2018-05-18

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... söka mönster. - Bland annat kommer skillnader mellan kön, enheter, ålder och skolform ...

Filstorlek: 635 Kb

[PDF]Arende-2--budget-2019-ekomisk-planering-2020-2021-visioner-prioriteringar-och-resurser

2018-05-18

Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se ... (informations- och - kommunikationsverktyg) vilket gett ökade möjligheter att jobba digitalt. I grundskolan - ...

Filstorlek: 120 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (31) 2018-05-07 Plats ... Ellervik (W), tjg. ers.§ 198 Bo Karlsson (SD), tjg. ers. § 198 Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Sverker Thorén (L) Justeringens plats ...

Filstorlek: 169 Kb

[PDF]Samradsred.-180427-geten-14

2018-05-11

1 Detaljplan för - Geten 14 - Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län - KOMMUNSTYRELSENS ... personer närvarade på mötet. - Planprocessen, planens förutsättningar samt planförslaget presenterades och sedan hölls ...

Filstorlek: 220 Kb

[PDF]Miljostrategi-2000

2018-05-09

Antagen av Kommunfullmäktige :2001-04-26 MILJÖSTRATEGI 2000 Lokal ... eller av olika anledningar blivit inaktuella. Kom- munstyrelsen i Västerviks kommun beslöt därför - att göra en revidering av Kretsloppsplanen. ...

Filstorlek: 1046 Kb

[PDF]Energibalans-2016-vasterviks-kommun

2018-05-04

Energibalans 2016 - Dokumentinformation: Titel: Energibalans 2016, Västerviks kommun Sammanställt av: Martin Görling, Sofia Klugman och Anton Sjögren - (Sweco Energuide AB) - Utgivare: Regionförbundet i Kalmar län - ...

Filstorlek: 1519 Kb

[PDF]Ks180507-arendelista

2018-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (28) 2018-05-07 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... informerar 4. Budget 2019 för Västerviks kommun och ekonomisk planering - 2020-2021 för Västerviks kommun - remiss av majoritetens förslag ...

Filstorlek: 94 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-27

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-04-18 ... informerar om: - Ekonomi - månadsrapport - Landshövdingens ... som kommer läggas upp på kommunens hemsida - där sökanden kan fà ...

Filstorlek: 534 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamnden20180424

2018-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (33) 2018-04-24 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan ... informerar § 38. Ekonomirapport februari och mars 2018 § 39. Uppföljning av förskolans/grundskolans ...

Filstorlek: 103 Kb

[PDF]Planbeskrivning 140817

2018-04-26

Sida 1 av 15 Granskningshandling Detaljplan för Del av Horn ... ägs av Horn Strand Fastigheter AB. Bolaget ser det som sannolikt att strukturen i området kommer att behöva förändras vid en kommande exploatering. Parterna ...

Filstorlek: 594 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)