Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

13 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2018-06-23

[PDF]Plats och tid

2018-07-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-20 ... informationsärende - § 177 Fastigheten X - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus - § 178 Fastigheten X - ansökan om strandskyddsdispens för ...

Filstorlek: 720 Kb

[PDF]Planeringsunderlag bedomning geoteknisk status gamleby hamn 2018-05-24 utstallning

2018-06-26

2018-05-24 - Bedömning geoteknisk status - Gamleby hamn Västerviks kommun - 2018-05-24 - Medverkande Arbetet har utförts av Stefan Ljung och Martin ... utredningar ... 38 6.19. Undersökning förorenad mark ... 38 6.20. ...

Filstorlek: 3224 Kb

Antagningsinformation

2018-07-02

Antagningen till Västerviks Gymnasium 2018 - Den slutliga antagningen till Västerviks Gymnasium är klar, här kan du se 2017 antagningsstatistiken. - Har ni frågor om antagning, studier på annan ort, idrottsutbildningar, ...

Västerviks Gymnasium > För dig som ansöker

[PDF]Fop gamleby planbeskrivning utstallningsupplaga

2018-06-26

AV - ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GAMLEBY PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSUPPLAGA, EFTER BESLUT I KS 2018-06-19 ... eller - befintliga verksamheter behöver ny mark. Att hitta tillräckligt med mark för verksamhetsområden har ...

Filstorlek: 6743 Kb

FÖP Gamleby - utställningshandlingarna

2018-06-27

Efter det första samrådet kring fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Gamleby ... eller utvecklas. Det kan gälla kulturmiljö, natur, grönskan i orten, bebyggelse, service, kommunikationer, teknisk försörjning ...

Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete > Översiktsplanering > Pågående översiktsplanering

[PDF]Lagakraft planbeskrivning

2018-06-29

Sida 1 av 54 ANTAGEN KF 2017-11-27 - LAGA KRAFT ... Blankaholms - hamn- och sågverksområde hösten 2014 Åtgärdsutredning för Blankaholms hamn- och sågverksområde Översiktlig geoteknisk undersökning, 2010-09-22 Beräkning ...

Filstorlek: 2783 Kb

[PDF]Fop gamleby samradsredogorelse

2018-06-26

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR FÖP GAMLEBY EFTER BESLUT I KS OM UTSTÄLLNING ... informationsmöte hölls också den 15 januari i Åby Herrgård, då det kom cirka 100 personer. Samrådsmaterialet har bestått av - Planbeskrivning ...

Filstorlek: 1683 Kb

[PDF]KS170605

2018-06-26

Förslag 20170523 till ks Västerviks kommun delårsrapport ... personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst ...

Filstorlek: 425 Kb

[PDF]Delarsrapport-2017-08

2018-06-26

Förslag 2017-10-09 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti ... personer (+ 233 föregående år). Flyttningsnettot är +157 personer (+323 föregående år). Den lägre siffran förklaras både av minskad ...

Filstorlek: 992 Kb

[PDF]Club 41 sommarprogram 2018 20180605

2018-06-27

oss! Vecka 27-28: Cecilia Ring: 072 - 538 36 87 ... information: Vissa aktiviteter kräver anmälan. Anmälningslistor ... För att en längre resa ska bli av, måste minst 5 - personer vara anmälda. Tänk på att meddela allergi till ...

Filstorlek: 724 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)